Μοχλός πίεσης για ταχύτερες πληρωμές παραγωγών η άρση τραπεζικού απορρήτου

Παρεμβάσεις προκειμένου να καταστεί λειτουργικός ο νόμος Αποστόλου για την εξόφληση των ευπαθών αγροτικών προϊόντων

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ 60 HΜΕΡΕΣ
-Διαφήμιση-

 Να καταστήσει λειτουργικό τον ν. 4492/2017, ο οποίος ναι μεν προβλέπει υποχρεωτική πληρωμή των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων εντός 60 ημερών από την παράδοσή τους, αλλά παραμένει ανεφάρμοστος έναν και πλέον χρόνο μετά την ψήφισή του, επιχειρεί τώρα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω της τροπολογίας που κατέθεσε την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στη Βουλή.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά τη δυνατότητα που δίνεται στην αρμόδια αρχή (σ.σ. Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων) να ζητά και να πετυχαίνει άρση του τραπεζικού απορρήτου των συναλλασσόμενων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρείται ή όχι η προβλεπόμενη προθεσμία. Είναι σαφές ότι η νέα διάταξη επιδιώκεται να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον μέσο πίεσης προς τους εμπόρους και τη βιομηχανία, με δεδομένο ότι ο χρόνος εξόφλησης των παραγωγών σήμερα, σε αρκετές περιπτώσεις, αγγίζει το τετράμηνο.

Το σχετικό απόσπασμα από την τροπολογία αναφέρει τα εξής: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης των συναλλαγών που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα ή στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, η αρμόδια αρχή δύναται να αιτείται την άρση του τραπεζικού απορρήτου, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».

Στην πράξη, μετά από καταγγελία του παραγωγού, θα γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση με βάση τα αναρτημένα στη σχετική ψηφιακή εφαρμογή αρχεία της συναλλαγής και, εν συνεχεία, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα ζητείται η άρση του απορρήτου.

Παράλληλα, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η αρμόδια αρχή ως προς την εξακρίβωση των ισχυρισμών των αντισυμβαλλομένων, καταργείται και η υποχρέωση αποστολής στοιχείων που έχουν περιέλθει στην αρμόδια αρχή προς τις τράπεζες, για διενέργεια ελέγχου καταβολής του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή εξόφλησης επιταγής.

Η ψηφιακή εφαρμογή

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται, επίσης, ότι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα λειτουργεί ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, η οποία αποτελεί ψηφιακή εφαρμογή. Εκεί ο παραγωγός (σ.σ. μπορεί να πρόκειται για αγρότη φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμό, μεταποιητική επιχείρηση) θα αναρτά στοιχεία (όχι αντίγραφα) των τιμολογίων που έχει εκδώσει και αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, καθώς και στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής. Με τη διευκρίνιση «όχι αντίγραφα», όπως διευκρινίζουν από το υπουργείο, νοείται ότι πρέπει να είναι σκαναρισμένα και αναρτημένα στην εφαρμογή τα αυθεντικά παραστατικά (όπως γίνεται με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ).

Μέσω αυτής της ψηφιακής υπηρεσίας θα διαβιβάζονται στην Αρχή αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς παραγωγών και εμπόρων σχετικά με τα υπό αμφισβήτηση στοιχεία που έχει αναρτήσει ο παραγωγός, ενώ η Αρχή θα ενημερώνεται και για περιπτώσεις μη εξόφλησης καταχωρισμένων τιμολογίων.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Η τροπολογία φέρνει και αλλαγές στις κυρώσεις, τόσο για τους εμπόρους όσο και τους παραγωγούς. Ειδικότερα:

– Αν ο έμπορος παραβεί τη διάταξη, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 15% της αξίας του τιμολογίου.

– Αν ο παραγωγός δεν αναρτήσει τα προβλεπόμενα ηλεκτρονικά στοιχεία, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 5% της αξίας του τιμολογίου.

– Αν ο έμπορος υποπέσει σε παράβαση για τρίτη φορά και για κάθε επιπλέον φορά, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% της αξίας του τιμολογίου

 

-Διαφήμιση-