Πληρώνονται οι μελισσοκόμοι στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ

Αφορά την περίοδο από 1/1/2023 έως 31/7/2023

Το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2023 θα πρέπει να έχουν πληρωθεί οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι των παρεμβάσεων ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ για την περίοδο από 1/1/2023 έως 31/07/2023.

Η πληρωμή αφορά τους δικαιούχους των δράσεων:

✱ «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», της Παρέμβασης Π2-55.3. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το ποσό ενίσχυσης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης καθορίζεται σε 22,73 ευρώ ανά επιλέξιμη κυψέλη, και το ποσό ενίσχυσης για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών καθορίζεται σε 6,45 ευρώ ανά επιλέξιμη κινητή βάση.

✱ «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», της Παρέμβασης Π2-55.3. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το ποσό της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη καθορίζεται σε 5,30 ευρώ.

✱ «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης», της Παρέμβασης Π2-55.4. Για την περίοδο από 1/1/2023 έως 31/7/2023, τα χρηματοδοτικά όρια της συνολικής δημόσιας δαπάνης για επιχορήγηση ανέρχονται σε 68.000,16 ευρώ.

✱ «Προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης και προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας – ενίσχυση της καινοτομίας», της Παρέμβασης Π2-55.6. Για την περίοδο από 1/1/2023 έως 31/7/2023, τα χρηματοδοτικά όρια της συνολικής δημόσιας δαπάνης για επιχορήγηση καθορίζονται στα 142.046,36 ευρώ.