Ποιες εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης «πιάνει» το όριο των οφειλών 6.000 ευρώ

Διευκρινίσεις από τον e-EΦΚΑ για τη συνταξιοδότηση όσων έχουν οφειλές

Να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με την καταβολή σύνταξης στους αγρότες που έχουν οφειλές από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές επιχειρεί, με εγκύκλιο που εξέδωσε πριν από λίγες μέρες, ο e-ΕΦΚΑ.

Όπως είναι γνωστό, μετά από τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε (και ψηφίστηκε) τον Απρίλιο, το όριο οφειλών, εντός του οποίου μπορούν να λάβουν σύνταξη οι ασφαλισμένοι του π. ΟΓΑ, αυξήθηκε από τα 4.000 ευρώ στα 6.000 ευρώ. Έκτοτε, αρκετά ήταν τα ερωτήματα των ενδιαφερομένων σχετικά με τις προθεσμίες εξόφλησης των ποσών που υπερβαίνουν το όριο αυτό, αλλά και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί υπό το προηγούμενο καθεστώς.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ και βάσει των νέων διατάξεων, εφόσον το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των 6.000 ευρώ, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό. Το «ταβάνι» των 6.000 ευρώ αφορά αυτοτελώς οφειλές που προκύπτουν από την υπαγωγή στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ. Τυχόν οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης μέσω εξαγοράς δεν περιλαμβάνονται στο όριο των 6.000 ευρώ, αλλά περιλαμβάνονται στο γενικό όριο οφειλών των 20.000 ευρώ.

Εφόσον, τώρα, το ποσό που υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ δεν εξοφληθεί εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησης από το αυτού. Η παρακράτηση των οφειλών, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από μη καταβολή εισφορών ή λόγω αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης, πραγματοποιείται σε 60 δόσεις.

Προσδιορισμός οφειλής και χρόνος καταβολής

Το ύψος των οφειλών προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και αυτό, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, ισχύει για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένου του π. ΟΓΑ).

Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Το δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας θανάτου.

Στην περίπτωση που ο αιτών εξοφλήσει εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής το υπερβάλλον ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξής του ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. Αντίθετα, αν ο αιτών δεν εξοφλήσει εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής το υπερβάλλον ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξής του ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού μήνα.

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, η νεότερη αυτή διάταξη καταργεί την προηγούμενη διάταξη σιωπηρώς ως προς το ληξιπρόθεσμο του συνόλου της οφειλής στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει το υπερβάλλον ποσό μέσα στη δίμηνη προθεσμία.

Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση της απασχόλησης μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης είναι επιτρεπτή και ο αιτών υπάγεται στις υφιστάμενες ρυθμίσεις εφόσον τελικά καταστεί συνταξιούχος. Τυχόν οφειλές που προκύπτουν από τη μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης υπαγωγή του στην ασφάλιση, δεν προσμετρώνται στο όριο οφειλών και ο χρόνος ασφάλισης που τυχόν δημιουργείται μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης προσμετράται στη σύνταξη. Προς τούτο απαιτείται νεότερη αίτηση του ασφαλισμένου, μετά τη διακοπή της απασχόλησής του ως συνταξιούχου.

Τι ισχύει για παλαιότερα αιτήματα

Το νέο καθεστώς αφορά και τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ, καταλαμβάνει και τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι την προηγούμενη της έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων ημερομηνία (23/04/2021). Ως εκκρεμείς νοούνται οι αιτήσεις επί των οποίων μέχρι την 23/04/2021 δεν έχει εκδοθεί θετική ή απορριπτική απόφαση ή δεν έχουν με βάση τα καταστατικά των πρώην φορέων τεθεί στο αρχείο (πράξη η οποία εξομοιωνόταν με απόρριψη του αιτήματος, και επανυπολογισμό της οφειλής).

Σε κάθε περίπτωση καταλαμβάνονται οι αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή στον ασφαλισμένο ή έχει κοινοποιηθεί η οφειλή αλλά δεν έχει παρέλθει η δίμηνη προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να εξοφληθεί.