Ποιο θα είναι το ύψος του μισθώματος για τη χρήση των βοσκήσιμων γαιών μέχρι να εγκριθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Κρήτη: Μέχρι τις 7/10 οι αιτήσεις για ένταξη βοσκήσιμων εκτάσεων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 880/2017) δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία καθορίζεται το «ύψους μισθώματος για τη χρήση των βοσκήσιμων γαιών, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης».

Σύμφωνα με την απόφαση στις επιλέξιμες για ενίσχυση, σύμφωνα με το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης, βοσκήσιμες γαίες ορίζεται στα 40 λεπτά το στρέμμα ενώ το μίσθωμα για τις μη επιλέξιμες για ενίσχυση βοσκήσιμες γαίες ορίζεται στα 15 λεπτά.  

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Ύψος μισθώματος

1. Καθορίζουμε το ύψος του ετήσιου μισθώματος για τη χρήση της βοσκής σε δημόσιες και δημοτικές βοσκήσιμες γαίες, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, ως εξής:

α) Στις επιλέξιμες για ενίσχυση, σύμφωνα με το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης, βοσκήσιμες γαίες σε 0,40 €/ στρέμμα.

β) Στις μη επιλέξιμες για ενίσχυση βοσκήσιμες γαίες σε 0,15 €/στρέμμα.

2. Το μίσθωμα της παραγράφου 1 κατατίθεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3418 «Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών» των Περιφερειών της Χώρας και διατίθεται για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης ή καταβάλλεται στους ΟΤΑ οι οποίοι έχουν εκμισθώσει δημοτικές βοσκήσιμες γαίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 1332/93570/23.8.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Δείτε εδώ την απόφαση με θέμα «Καθορισμός ύψους μισθώματος για τη χρήση των βοσκήσιμων γαιών, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα