Ποιοι εκπαιδευτές θα επιλεγούν από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης

Ποιοι εκπαιδευτές θα επιλεγούν από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
-Διαφήμιση-

Από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα προσληφθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στους νέους αγρότες αλλά και στους δικαιούχους του 6.3, όταν ενταχθούν. Κατά προτεραιότητα, όπως έχει γράψει η «ΥΧ», θα δοθεί στους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Η υπουργική απόφαση, βάσει της οποίας ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ θα προβεί στις προσλήψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, πήρε ΦΕΚ, και είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι όσοι εκπαιδευτές είναι ενταγμένοι στο Μητρώο έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Επιλογή προσωπικού

Πιο αναλυτικά, κατά την διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προτιμούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι παραπάνω άνεργοι δηλώνουν την Περιφέρεια του τόπου κατοικίας τους και μπορούν να δηλώσουν μία ακόμη Περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν.

Προσκομίζουν βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και για την σειρά προτεραιότητας θα λαμβάνεται ο χρόνος εγγραφής στο παραπάνω μητρώο ανεργίας.

Όσο για τις υπόλοιπες θέσεις θα καλύπτονται από εκπαιδευτές, ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, τους υπαλλήλους των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.

Για την πλήρωση των θέσεων από τους εκπαιδευτές, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο επιλογής ο τόπος κατοικίας του εκπαιδευτή, ο οποίος πρέπει να είναι εντός της αυτής Περιφέρειας. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων για την Περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των παραπάνω κατηγοριών, μπορεί να αντλείται και από την Περιφέρεια Αττικής.

Ώρες απασχόλησης

Το ανώτατο όριο απασχόλησης των εκπαιδευτών όλων των κατηγοριών είναι 18 ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης, και κατ’ εξαίρεση 36 ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν χώρα σε νησιωτικές περιοχές, εκτός Κρήτης και Εύβοιας.

Το ανώτερο όριο απασχόλησης για τους εκπαιδευτές δεν δύναται να ξεπερνά τις 810 ώρες ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, με εξαίρεση τους εκπαιδευτές υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου το όριο απασχόλησης ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, δε δύναται να ξεπερνά τις 360 ώρες.

Στις συμβάσεις, που θα υπογραφούν καθορίζεται το εκπαιδευτικό έργο που πρόκειται να παρασχεθεί, ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αποζημίωση.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση 

-Διαφήμιση-