Πολύτιμες γνώσεις για την οινοποιία στη Νεμέα

Μπορεί το αίτημα για τη λειτουργία ΤΕΙ στη Νεμέα να μην έχει ικανοποιηθεί, ωστόσο η προσπάθεια που ξεκίνησε το 1991 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα στον τομέα εκπαίδευσης της Αμπελουργίας και της Οινοτεχνίας έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς.

Η σχολή, που σήμερα λειτουργεί με τη μορφή της Επαγγελματικής Σχολής, ιδρύθηκε το 1991 ως Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (ΤΕΣ) Νεμέας με ειδικότητα «Τεχνιτών Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας». Στην πορεία δημιουργήθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι χώροι για τις εγκαταστάσεις της σχολής (αίθουσες, εργαστήρια, οικοτροφείο, χώροι άθλησης, αμπελώνας κ.λπ.) και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 1997-1998. Τα τελευταία χρόνια, μετατράπηκε σε ΤΕΕ και σχετικά πρόσφατα σε Επαγγελματική Σχολή με ειδικότητα «Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας».

«Από αυτήν τη σχολή έχουν περάσει πάνω από 360 σπουδαστές που κινούνται στον χώρο της Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας», τονίζει ο διευθυντής της σχολής, Αριστείδης Ανδρέου. «Η σχολή είναι ιδανική για όσους ασχολούνται με το επάγγελμα, αφού οι γνώσεις που τους δίνουμε είναι κάθετες και φθάνουν μέχρι και στον τρόπο διάθεσης του προϊόντος που παράγουν».

Τόσο οι οινοποιοί της Κορίνθου όσο και όσοι είναι στο εκπαιδευτικό προσωπικό εστιάζουν στην ανάγκη η σχολή να στηριχθεί ακόμα περισσότερο από τους ντόπιους, αφού η περιοχή είναι ένας μεγάλος αμπελώνας.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρέου τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.