Πληροφορίες πληρωμών από ΟΠΕΚΕΠΕ. Πόσα παίρνεις ή απορρίφθηκες;

Πιστώθηκε η ειδική ενίσχυση στα μικρά νησιά του Αιγαίου για τους ελαιώνες ύψους 8,6 εκατ. ευρώ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Με τον πλέον εύκολο τρόπο μέσω του Συστήματος Δημοσιοποίησης Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν πλέον να τσεκάρουν οι δικαιούχοι επιδομάτων αν και πόσα χρήματα (ή αν απορρίφθηκαν και χρειάζεται να κάνουν ενστάσεις) έχουν λάβει από πληρωμές που τους οφείλονται.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πληκτρολογώντας το ΑΦΜ τους, καθώς και τον ΑΜΚΑ ή τα τελευταία ψηφία του αριθμού της ταυτότητάς τους, οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις εντολές πληρωμής που έχουν ήδη εκτελεστεί (όπως για παράδειγμα τις τελευταίες ύψους 20,7 εκατ. ευρώ), αλλά και για αιτήματά τους που έχουν απορριφθεί, με την αιτιολογία της απόρριψης.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές