Πόσο αλλάζει ο χάρτης των οδικών μεταφορών στην Ε.Ε.

Οι αυστηρότεροι κανόνες στα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης του κλάδου

Πόσο αλλάζει ο χάρτης των οδικών μεταφορών στην Ε.Ε.

Οι συνθήκες εργασίας και οι αποσπάσεις των οδηγών στις διεθνείς μεταφορές, η πρόσβαση στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών και η βελτίωση της επιβολής του νόμου, κυρίως στην καταπολέμηση εικονικών εταιρειών, αποτελούν τα βασικά στοιχεία της νέας μεταρρύθμισης του τομέα των οδικών μεταφορών, που ενέκριναν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι (πρέσβεις) των κρατών μελών της Ε.Ε.

Οι νέοι κανόνες έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ισορροπία μεταξύ της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για τους οδηγούς και της ελευθερίας των μεταφορέων να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, καθώς και να συμβάλουν στην οδική ασφάλεια. Επιπλέον, θα παράσχουν την αναγκαία σαφήνεια για τον τομέα και θα θέσουν τέλος στην άνιση εφαρμογή των κανονισμών μεταξύ των κρατών μελών.

Σχετικά με τον μέγιστο χρόνο εργασίας και τον ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης για τους οδηγούς, οι κανόνες θα παραμείνουν αμετάβλητοι. Ωστόσο, θα υπάρξει κάποια ευελιξία στην οργάνωση των προγραμμάτων εργασίας των οδηγών στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να περνούν περισσότερο χρόνο στον τόπο διαμονής τους. Οι οδηγοί θα έχουν, επίσης, το δικαίωμα να επιστρέφουν στον τόπο διαμονής τους κάθε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες, ανάλογα με το πρόγραμμα εργασίας τους.

Οι νέοι κανόνες επιβεβαιώνουν τη θέση ότι η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης (τουλάχιστον 45 ώρες) πρέπει να αναλώνεται εκτός του οχήματος. Εάν αυτή η περίοδος ανάπαυσης λαμβάνεται μακριά από τον τόπο διαμονής, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει τα έξοδα διαμονής.

Παρόλο που η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν μπορεί να λαμβάνεται σε χώρο στάθμευσης, η Ε.Ε. θα προωθήσει την κατασκευή και χρήση ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης. Η Επιτροπή, μέσω του παράγωγου δικαίου, θα αναπτύξει πρότυπα και διαδικασία πιστοποίησης γι’ αυτούς τους χώρους στάθμευσης. Θα δημιουργήσει, επίσης, ιστότοπο που θα διευκολύνει την αναζήτηση αυτών των χώρων.

Οι ενδομεταφορές

Όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τις μεταφορές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό κράτους μέλους, διαφορετικό της χώρας του μεταφορέα, το ισχύον σύστημα που επιτρέπει μέγιστο αριθμό 3 μεταφορών σε 7 ημέρες θα παραμείνει αμετάβλητο. Για να αποτρέπονται οι συστηματικές ενδομεταφορές, θα θεσπιστεί περίοδος αναμονής 4 ημερών, κατά την οποία δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση περαιτέρω ενδομεταφορών στο ίδιο κράτος μέλος με το ίδιο όχημα. Ένα κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες στα οδικά τμήματα των συνδυασμένων μεταφορών στο έδαφός του.

Τα επόμενα βήματα

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, θα ακολουθήσει τυπική επικύρωση της μεταρρύθμισης από την Ευρωβουλή και το Συμβούλιο Υπουργών, ενώ στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τη φινλανδική προεδρία, οι νέοι κανόνες είναι σαφείς, δίκαιοι και εκτελεστοί, ενώ θα βελτιώσουν τις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες για τους οδηγούς, σε ένα επάγγελμα που πρέπει να γίνει ελκυστικότερο. Παράλληλα, όπως τονίζει, δημιουργούνται πιο εναρμονισμένες και σταθερές επιχειρηματικές συνθήκες για τις εταιρείες μεταφορών, πολλές από τις οποίες είναι μμε, καθώς και πιο ομαλές διαδικασίες, ενώ η πιο ομοιόμορφη επιβολή των κανόνων θα διευκολύνει τους οδηγούς, τις επιχειρήσεις και τις εθνικές αρχές. 

Πηγή: naftemporiki.gr