Το ποσό επιχορήγησης και οι δικαιούχοι των Κέντρων Μελισσοκομίας

Το συνολικό ποσό επιχορήγησης καθώς και το ποσό επιχορήγησης ανά δικαιούχο φορέα της δράσης 1.1 ‘‘Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας’’, κατά την περίοδο από 1/8/2022 έως 31/12/2022, καθόρισε το ΥΠΑΑΤ με απόφασή του.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, το μέγιστο ύψος επιχορήγησης της Δράσης 1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» για το διάστημα από 01/08/2022 έως 31/12/2022 καθορίζεται σε 406.381,00 Ευρώ.

Οι δικαιούχοι της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» και το μέγιστο ύψος επιχορήγησης ανά δικαιούχο για το μελισσοκομικό έτος 2022, καθορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση