Πότε επιτρέπεται η χρήση Χρηματοδοτικών Εργαλείων από τους δικαιούχους του Μέτρου 5 του ΠΑΑ 2014-2022

Διευκρινίσεις από τις διαχειριστικές αρχές

Απαντήσεις για τη χρήση των Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ) του ΠΑΑ 2014-2022 από δικαιούχους του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» του ΠΑΑ 2014–2022 δίνουν οι διαχειριστικές αρχές.

Αρχικά, εξηγούν ότι το ποσοστό στήριξης των επιχορηγούμενων πράξεων του Μέτρου 5 του ΠΑΑ 2014–2022 ανέρχεται από 80% έως 100%, ανά περίπτωση.

Ίδιες δαπάνες

Ειδικότερα, σχετικά με τον συνδυασμό Χρηματοδοτικών Εργαλείων και επιχορηγούμενης πράξης του Μέτρου 5 για τις ίδιες δαπάνες ισχύουν τα εξής:

✱ Σε περίπτωση ποσοστού στήριξης 100% δεν επιτρέπεται η χρήση ΧΕ, καθώς δεν υφίσταται ιδιωτική συμμετοχή. Ο λόγος είναι ότι το ΧΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και όχι της επιχορήγησης σε επιχορηγούμενη πράξη.

✱ Σε περίπτωση που το ποσοστό στήριξης είναι 80%, ως γενική αρχή είναι δυνατός ο συνδυασμός ΧΕ και επιχορήγησης του Μέτρου 5 για τις ίδιες δαπάνες. «Στην περίπτωση αυτή, όμως, θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια το ίδιο ποσοστό στήριξης και για τις δύο μορφές στήριξης, καθώς πρόκειται για στήριξη για την ίδια δαπάνη και το ποσοστό στήριξης που θα εφαρμοστεί θα είναι το μικρότερο από τα δύο καθεστώτα (ποσοστά στήριξης του Μέτρου 4 (άρθρο 17) και του Μέτρου 5 (άρθρο 18) του ΠΑΑ 2014–2022 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013)», σημειώνουν οι διαχειριστικές αρχές.

Και υπογραμμίζουν: «Επειδή τα ποσοστά στήριξης του Μέτρου 4 είναι αισθητά μικρότερα από αυτά του Μέτρου 5, πιθανός συνδυασμός ΧΕ και επιχορήγησης του Μέτρου 5 για τις ίδιες δαπάνες θα προκαλέσει πολύ μεγάλη μείωση της επιχορήγησης του Μέτρου 5, καθιστώντας ασύμφορο τον συνδυασμό αυτόν».

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω, ο συνδυασμός ΧΕ του ΠΑΑ 2014–2022 και επιχορηγούμενης πράξης του Μέτρου 5 του ΠΑΑ 2014–2022 για τις ίδιες δαπάνες θα πρέπει να αποφεύγεται.

Διαφορετικές δαπάνες

Τι ισχύει, όμως, στην περίπτωση χρήσης ΧΕ για διαφορετικές δαπάνες από αυτές της επιχορηγούμενης πράξης; Όπως εξηγούν οι διαχειριστικές αρχές, όταν οι δαπάνες είναι διαφορετικές, η χρήση ΧΕ επιτρέπεται. «Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται μόνο ο δικαιούχος του Μέτρου 5 του ΠΑΑ 2014–2022 να είναι επιλέξιμος για στήριξη με ΧΕ», τονίζουν.

Επίσης, δεν απαιτείται η εφαρμογή των εργαλείων excel για τον υπολογισμό περικοπής επιχορήγησης (η χρήση του ΧΕ στην περίπτωση αυτή δεν οδηγεί σε περικοπή επιχορήγησης), καθώς, όπως εξηγούν οι διαχειριστικές αρχές, ο μόνος έλεγχος που απαιτείται είναι ο «ΕΛΕΓΧΟΣ 1», τον οποίο διενεργεί ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός και ο οποίος πάντα τηρείται.