Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνάντηση εργασίας για τα «Πλαστικά στη Γεωργία»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνάντηση εργασίας για τα «Πλαστικά στη Γεωργία»

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η συνάντηση εργασίας με τίτλο «Πλαστικά στη Γεωργία» που συνδιοργάνωσαν το  Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη και το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» με τη συνεργασία του ΕΣΥΦ στις 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Τα πλαστικά απόβλητα στη γεωργία, η διαχείρισή τους στη χώρα μας αλλά και οι καλές πρακτικές από το εξωτερικό, αποτέλεσαν υψηλής σημασίας θέματα στην ατζέντα της συνάντησης. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να συναντηθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνέργειες για την υιοθέτηση και προώθηση πολιτικών, μέτρων και έργων για την ορθή διαχείριση των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στην γεωργία. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Σκρέκας, ο οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση, τόνισε: «Η μείωση της χρήσης των πλαστικών στον αγροτικό τομέα και η διαχείριση των επικίνδυνων  από φυτοφάρμακα συσκευασιών μέσα και από την παροχή κινήτρων στους αγρότες αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης».

Μέσα από τα τρία πάνελ της εκδήλωσης, αναδείχθηκαν όλες οι νέες εξελίξεις και οι προβληματισμοί στον τομέα των πλαστικών γεωργίας από ειδικούς επιστήμονες και θεσμικούς εκπρόσωπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και από εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου και εταιριών ανακύκλωσης.

Η Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη δήλωσε: «Η κατάσταση με τα γεωργικά απόβλητα, τα οποία, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, ξεπερνούν το 30% του συνόλου των στερεών αποβλήτων της χώρας μας, είναι αποκαρδιωτική. Δυστυχώς σήμερα η Ελλάδα δεν διαθέτει σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των αποβλήτων που προέρχονται από τη γεωργία. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη «βλέπει» έντονα το πρόβλημα όταν αυτό είναι πλέον μη διαχειρίσιμο, στο θαλάσσιο περιβάλλον, με το πλοίο TYPHOON που έχει παρέμβει στον καθαρισμό απομακρυσμένων ακτών  από την Αττική μέχρι την Κρήτη. Όταν τα απόβλητα φτάνουν στη θάλασσα, το πρόβλημα δεν έχει λύση, παρά μόνον μια “πυροσβεστική” αντιμετώπιση. Η λύση βρίσκεται στην πηγή: στην ορθή διαλογή, την ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση και τη συνολική διαχείριση αποβλήτων. Από κοινού με το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» αποφασίσαμε να ανοίξουμε τον διάλογο για το θέμα, προκειμένου να γίνουμε όλοι μέρος της λύσης. Αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος μας: να πιέζουμε και να δημιουργούμε συνέργειες για ένα καλύτερο και καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον».   

Τη δέσμευση του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» για την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς αγροτών σχετικά με την ορθή διαχείριση των πλαστικών στη γεωργία, τόνισε η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Έφη Λαζαρίδου. «Είναι κρίσιμο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και τα συστήματα που θα επιτρέπουν και θα προάγουν περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές στον πρωτογενή τομέα.

Οι παραγωγοί είναι διαχειριστές του φυσικού περιβάλλοντος. Χρειάζεται να τους δώσουμε ενημέρωση, εκπαίδευση και εργαλεία εν όψει τόσο των ανησυχητικών στοιχείων για το περιβάλλον και το κλίμα όσο και των «πράσινων στρατηγικών και μέτρων που φέρνει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Όσοι εξάγουν προϊόντα στο εξωτερικό, διαπιστώνουν ότι σταδιακά η πιστοποίηση βιώσιμων πρακτικών -που μεταξύ άλλων αφορούν και στη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων- ανάγεται σε προϋπόθεση για εμπορική συμφωνία.

Ειδικά οι νεότεροι παραγωγοί αντιλαμβάνονται πλήρως το διακύβευμα, αναζητούν ήδη μεμονωμένες λύσεις ανάγκης και έχουν τη βούληση να υιοθετήσουν πρακτικές που θα τους εξασφαλίσουν βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις τους». Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», το οποίο υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είναι μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων στον αγροδιατροφικό τομέα, της οποίας ηγείται το Πανεπιστήμιο Rutgers σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η Γενική Διευθύντρια του ΕΣΥΦ κ. Φραντζέσκα Υδραίου δήλωσε: «Ο ΕΣΥΦ, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της σύγχρονης Ευρωπαϊκής νομοθεσίας τις σχετικές με την Κυκλική Οικονομία, θα υποβάλει άμεσα φάκελο για έγκριση Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης συσκευασιών με την επωνυμία “CYCLOS” και σκοπό την ανακύκλωση των συσκευασιών.

Το νέο σύστημα ακολουθεί τις βασικές αρχές των ώριμων συστημάτων διαχείρισης συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που υλοποιούνται στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως της Γαλλίας και της Κύπρου, παραδείγματα που είδαμε σήμερα) και έχει προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Γεωργίας (μικρός και κατακερματισμένος κλήρος, μικρές ποσότητες πλαστικών αποβλήτων ανά αγρότη). Θα είναι ένα σύστημα που δώσει λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, θα διαφυλάξει την υγεία των αγροτών και θα προστατεύσει το περιβάλλον. Για την επιτυχία του συστήματος απαραίτητη είναι η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων γεγονός που απαιτεί και τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις».

Η διοργάνωση έκλεισε με θετικά μηνύματα από όλες τις πλευρές και σχέδια για κοινές δράσεις στο άμεσο μέλλον. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη και το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» ανακοίνωσαν ότι προσεχώς θα προχωρήσουν τη συνεργασία τους για την υλοποίηση καμπάνιας εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και πιλοτικής εφαρμογής γύρω από την ορθή διαχείριση των πλαστικών στη γεωργία σε συνεργασία με τον ΕΣΥΦ και άλλους εμπλεκόμενους στο θέμα.