Πρακτικές εκτροφής στις βιολογικές μονάδες πτηνοτροφίας

Πρακτικές εκτροφής στις βιολογικές μονάδες πτηνοτροφίας

Ανοδική τάση καταγράφει τα τελευταία χρόνια η βιολογική πτηνοτροφία στη χώρα μας, με τις μικρές οικογενειακές μονάδες να έχουν μπει δυναμικά στον χώρο, με απώτερο στόχο τόσο την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της αγοράς και των καταναλωτών όσο και την αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος. Άλλωστε, ο κλάδος της ελληνικής πτηνοτροφίας είναι ένας από τους δυναμικότερους της ζωικής παραγωγής, έχοντας σε υψηλό βαθμό αυτάρκεια τόσο σε κρέας όσο και σε αβγά.

Σύμφωνα με αυτούς που ασχολούνται με τη βιολογική πτηνοτροφία ιδιαίτερη σημασία δίνεται –παρότι οι δυσκολίες είναι υπαρκτές– στην εξασφάλιση συνεργασιών με τους εμπλεκόμενους φορείς τυποποίησης, τα σφαγεία, της πιστοποίησης και διακίνησης, ώστε να εξασφαλίζεται η διάθεση των προϊόντων στις αγορές.

Οι εγκαταστάσεις εκτροφής πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έτσι, στον ίδιο θάλαμο δεν μπορούν να συνυπάρχουν περισσότερα από 4.800 κοτόπουλα, 3.000 ωοπαραγωγές όρνιθες, 5.200 φραγκόκοτες, 4.000 θηλυκές πάπιες Βαυαρίας ή Πεκίνου, 3.200 αρσενικές πάπιες Βαυαρίας ή Πεκίνου ή άλλες πάπιες, 2.500 καπόνια, χήνες ή γαλοπούλες.

Συγχρόνως, η συνολική χρησιμοποιήσιμη επιφάνεια ενός ορνιθώνα για κρεοπαραγωγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 τ.μ., ενώ το ελάχιστο εμβαδόν κλειστών χώρων για τα ζώα πρέπει να είναι έξι ωοπαραγωγές όρνιθες ανά τ.μ., με 18 εκατοστά κούρνιας ανά πτηνό, και επτά ωοπαραγωγές όρνιθες ανά φωλιά ή 120 τετραγωνικά εκατοστά ανά πτηνό σε κοινή φωλιά. Επίσης, δέκα πουλερικά πάχυνσης σε ακίνητα ενδιαιτήματα με ανώτατο όριο 21 κιλά βάρους ζώντος ζώου/τ.μ. με 20 εκατοστά κούρνιας ανά φραγκόκοτα. Ακόμη, δεκαέξι νεοσσοί πάχυνσης σε κινητά ενδιαιτήματα, υπό την προϋπόθεση το εμβαδόν του δαπέδου των κινητών χώρων στέγασης να μην ξεπερνά τα 150 τ.μ., με ανώτατο όριο 30 κιλά βάρους ζώντος ζώου/τ.μ.

Πώς πρέπει να σταβλίζονται τα πτηνά

Ειδικοί κανόνες θα πρέπει να ακολουθούνται ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σταβλίζονται τα πτηνά. Έτσι, τα πουλερικά δεν πρέπει να διατηρούνται σε κλουβιά, ενώ η κοπή του ράμφους δεν πρέπει να αποτελεί συνήθη πρακτική. Επίσης, τα νηκτικά πτηνά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νερό (ρυάκι, γούρνα με νερό) και στις ωοπαραγωγές όρνιθες επιτρέπεται ο τεχνητός φωτισμός με τουλάχιστον 8ωρη συνεχή νυχτερινή ανάπαυση. Κατά το 1/3 τουλάχιστον της ζωής τους, τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους με βλάστηση, σκίαστρα και επαρκή αριθμό ποτιστρών και ταγιστρών.

Πότε γίνεται η σφαγή

Η ελάχιστη ηλικία σφαγής είναι 81 ημέρες για τα κοτόπουλα, 150 ημέρες για τα καπόνια, 49 ημέρες για τις πάπιες Πεκίνου, 70 ημέρες για τις θηλυκές πάπιες Βαυαρίας, 84 ημέρες για τις αρσενικές πάπιες Βαυαρίας, 92 ημέρες για τις κοινές πλατύρρυγχες πάπιες, 94 ημέρες για τις φραγκόκοτες, 140 ημέρες για τις αρσενικές γαλοπούλες και τις χήνες που προορίζονται για ψήσιμο και 100 ημέρες για τις θηλυκές γαλοπούλες.

ptinotrofia - ptinaΝα σημειωθεί ότι απαγορεύεται η βιολογική εκτροφή πτηνών, εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει ιδιόκτητες εκτάσεις (γεωργική γη), τις οποίες διαχειρίζεται και στις οποίες μπορεί να διαθέσει τον κόπρο. Μπορεί, όμως, να συνάψει συμφωνία με μονάδα βιολογικής καλλιέργειας, με σκοπό τη διασπορά πλεονάζουσας κόπρου.

Η διατροφή των πτηνών

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα για τη βιολογική πτηνοτροφία είναι η διατροφή. Σύμφωνα με αυτήν, τουλάχιστον το 20% των ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την ίδια την παραγωγική μονάδα ή να παράγεται στην ίδια περιοχή σε συνεργασία με άλλα αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής ή επιχειρήσεις ζωοτροφών. Επίσης, στο ημερήσιο σιτηρέσιο των πουλερικών πρέπει να προστίθεται χονδροαλεσμένη, νωπή, αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή, ενώ απαγορεύεται η καταναγκαστική διατροφή. Το 30% της σύστασης των σιτηρεσίων κατά μέσο όρο μπορεί να αποτελείται από ζωοτροφές σε μετατροπή και αν παράγονται από την ίδια την εκμετάλλευση, το ποσοστό αυξάνεται σε 100%. Ακόμη, ανά έτος, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό μη βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών ανέρχεται σε 5%.

Διαβάστε ακόμη: Πτηνοτροφία | Παρόν και μέλλον

Νομοθεσία

Τόσο η έκταση που μπορεί να κατέχει μια βιολογική πτηνοτροφική μονάδα όσο και ο αριθμός των πουλερικών ορίζονται από τον νόμο. Εφόσον υπάρχει μεταξύ τους η προβλεπόμενη απόσταση, τότε μέσα σε μια βιολογική εκμετάλλευση μπορεί να περιλαμβάνονται περισσότερες από μία μονάδες. Όμως, στην ίδια εκτροφή δεν επιτρέπεται η παράλληλη εκτροφή βιολογικών και μη βιολογικών πτηνών του ίδιου είδους.

Αγωγή ασθενειών

Μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί για χρήση σε βιολογικές παραγωγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυτοφαρμακευτικά και ομοιοπαθητικά προϊόντα ή ιχνοστοιχεία, σε περίπτωση που τα πτηνά ασθενούν, παρά τα προληπτικά μέτρα υγιεινών συνθηκών διαβίωσης που έχουν ακολουθηθεί. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση φαρμάκων στη βιολογική πτηνοτροφία είναι περιορισμένη, ενώ απαγορεύεται η προληπτική χορήγηση χημικών φαρμάκων ή αντιβιοτικών. Η σωστή διατροφή, αλλά και η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας αποτελούν τις δύο σημαντικές παραμέτρους, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ασθένειες, ενώ η ελεύθερη κίνηση των πτηνών στους προαύλιους χώρους, που βελτιώνει τη φυσική κατάστασή τους, έχει ιδιαίτερη σημασία.