Πράσινη Συμφωνία: Η Κομισιόν προτείνει την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου

8 June 2010-Dhaka, Bangladesh- A dump site in Dhaka. Photo Credit: KIbae Park

Πριν από μερικές μέρες, η Κομισιόν ενέκρινε πρόταση σχετικά με μια νέα οδηγία της ΕΕ για την πάταξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος, εκπληρώνοντας μια βασική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η πρόταση θέλει να καταστήσει αποτελεσματικότερη την προστασία του περιβάλλοντος, υποχρεώνοντας τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα ποινικού δικαίου.

Η πρόταση ορίζει νέα περιβαλλοντικά ποινικά αδικήματα εντός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων πρακτικών ανακύκλωσης πλοίων, του παράνομου εμπορίου ξυλείας και της παράνομης άντλησης νερού. Επιπλέον, η πρόταση διευκρινίζει τους υπάρχοντες ορισμούς των περιβαλλοντικών ποινικών αδικημάτων, παρέχοντας αυξημένη νομική ασφάλεια.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον καθορισμό ενός κοινού ελάχιστου παρονομαστή κυρώσεων για περιβαλλοντικά εγκλήματα. Όταν το αδίκημα προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό σε οποιοδήποτε άτομο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβλέπουν φυλάκιση έως και δέκα ετών. Το σχέδιο της οδηγίας προτείνει επίσης πρόσθετες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων της αποκατάστασης της φύσης, του αποκλεισμού από την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή ανάκληση διοικητικών αδειών.

Η πρόταση θα διευκολύνει τις αρχές στη διασυνοριακή έρευνα και δίωξη. Τα περιβαλλοντικά εγκλήματα συχνά επηρεάζουν πολλές χώρες (π.χ. το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής) ή έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις (π.χ. στην περίπτωση της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους). Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα εγκλήματα μόνο εφόσον συνεργάζονται διασυνοριακά.

«Η εσκεμμένη καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος απειλεί την ίδια την επιβίωσή μας ως ανθρωπότητας», δήλωσε ο Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. «Το να αφήνουμε τους παραβάτες να ενεργούν ατιμώρητα υπονομεύει τις συλλογικές μας προσπάθειες για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, τη μείωση της ρύπανσης και την εξάλειψη των αποβλήτων. Οι σοβαρές καταχρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια σοβαρή απάντηση και η σημερινή πρόταση θέτει τις βάσεις για αυτό».

Η πρόταση θέλει να καταστήσει αποτελεσματικότερη την προστασία του περιβάλλοντος, υποχρεώνοντας τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα ποινικού δικαίου.