Η προσχώρηση της ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης «θωρακίζει» τα εμπορικά σήματα της Ελλάδας

Οι γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να αποκτήσουν γρήγορη, απεριόριστη προστασία υψηλού επιπέδου

Η Ελλάδα θέλει να αποκτήσει εμπορικά σήματα για το γιαούρτι και τον γύρο

Τ η στιγμή που η Ελλάδα λαμβάνει τα μέτρα της για να προστατεύσει από τις απομομήσεις ολοένα και περισσότερα από τα δημοφιλή εμπορικά της σήματα, ο δρόμος ανοίγει για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης, για την ταχύτερη και απλούστερη προστασία –σε τρίτες χώρες– των γεωγραφικών ενδείξεων που διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κομισιόν κατέληξαν στην πολυπόθητη συμφωνία αναφορικά με τους κανόνες που θα καθορίζουν το πώς η ΕΕ θα λειτουργήσει ως μέλος της πολυμερούς συνθήκης.

Η αναθεωρημένη Συμφωνία της Λισαβόνας επεκτείνεται σε όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις

Η Πράξη της Γενεύης προέκυψε το 2015 ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναθεώρησης της Συμφωνίας της Λισαβόνας, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το 1958. Η Συμφωνία της Λισαβόνας αριθμεί 28 μέλη, συμπεριλαμβανομένων επτά χωρών της ΕΕ, προβλέποντας μια ενιαία διαδικασία καταχώρισης για την προστασία των ονομασιών προέλευσης στα κράτη που αποτελούν μέλη της. Η Πράξη της Γενεύης εκσυγχρονίζει την ανωτέρω συμφωνία, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής του συστήματος της Λισαβόνας πέρα από τις ονομασίες προέλευσης, καλύπτοντας πια και όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις. Επιπλέον, δίνει δικαίωμα ένταξης και σε διακυβερνητικές ενώσεις, όπως είναι η ΕΕ.

«Με τη συγκεκριμένη πολιτική συμφωνία, οι γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ μπορούν να εξασφαλίσουν βελτιωμένη προστασία σε πολυμερές επίπεδο. Αυτή θα συμπληρώσει την προστασία που παρέχεται μέσω διμερών συμφωνιών που προστατεύουν ήδη τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ σε όλο τον κόσμο», δήλωσε σχετικά ο Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν.

Πάνω από 3.000 ονομασίες κρασιών, οινοπνευματωδών ποτών και αγροδιατροφικών προϊόντων από κράτη-μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες είναι σήμερα εγγεγραμμένες στην ΕΕ, όπως ο αφρώδης οίνος που παράγεται στην περιοχή της Καμπανίας («Champagne»), αλλά και η ελληνική φέτα. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της προσχώρησης της ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης είναι ότι οι γεωγραφικές της ενδείξεις μπορούν να αποκτήσουν γρήγορη, απεριόριστη προστασία υψηλού επιπέδου σε όλα τα τρέχοντα και μελλοντικά συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας. Επιπλέον, το πολυμερές μητρώο που έχει καταρτιστεί αναμένεται να αυξήσει τη φήμη των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων χάρη στην ευρείας γεωγραφικής έκτασης προστασία που παρέχει η Πράξη της Γενεύης.

Η ΕΕ θα μπορέσει να προσχωρήσει επίσημα στην Πράξη της Γενεύης μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επικυρώσουν το σχέδιο κανονισμού που συμφωνήθηκε. Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν είχε ήδη προτρέψει τα κράτη-μέλη της ΕΕ να προσχωρήσουν στην Πράξη της Γενεύης από τον περασμένο Ιούλιο.

Η Ελλάδα θέλει να αποκτήσει εμπορικά σήματα για το γιαούρτι και τον γύρο

Μερικές ημέρες νωρίτερα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, διεμήνυε σε κινεζικά μέσα τη δέσμευση της Ελλάδας να εξασφαλίσει προστατευόμενο καθεστώς για ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αγροδιατροφικά της προϊόντα στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο και να επεκτείνει την προστασία της φέτας σε σημαντικές τρίτες αγορές. «Η χώρα μας βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) για το ελληνικό γιαούρτι στην Ευρώπη. [Το προϊόν] Θα προστατεύεται, επίσης, σε διεθνείς [εμπορικές] συμφωνίες που η ΕΕ υπογράφει με τρίτες χώρες», είχε δηλώσει τότε ο κ. Αραχωβίτης.

Μετά το ελληνικό γιαούρτι, η Ελλάδα προτίθεται να κινηθεί και για την αναγνώριση του κρέατος «Γύρος» στην ΕΕ ως Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος (ΕΠΙΠ). Η ετικέτα ΕΠΙΠ υπογραμμίζει τα παραδοσιακά στοιχεία ενός προϊόντος, όπως η μέθοδος παραγωγής και η σύνθεσή του, χωρίς όμως να θέτει συγκεκριμένο σύνδεσμο με μια γεωγραφική περιοχή, όπως συμβαίνει με τις γεωγραφικές ενδείξεις.