Προαιρετικά από το 2022 στο Ταμείο Επικουρικής οι αγρότες έως 35 ετών

Με τη λογική του «ατομικού κουμπαρά» το νέο σύστημα

Τη δυνατότητα να ενταχθούν, εφόσον το επιθυμούν, στο νεοσύστατο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), που μπαίνει σε λειτουργία από την επόμενη χρονιά, θα έχουν όσοι αγρότες έως 35 ετών προσβλέπουν σε αυξημένες συνταξιοδοτικές απολαβές.

Η οψιόν αυτή προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την επικουρική ασφάλιση που κατατέθηκε προς συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια μετά τις θερινές διακοπές. Στον πυρήνα της μεταρρύθμισης είναι η εισαγωγή στοιχείων κεφαλαιοποιητικού συστήματος στις επικουρικές συντάξεις για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Υποχρεωτική είναι η ένταξη στο ΤΕΚΑ για όλα τα πρόσωπα που από 1/1/2022 αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι για την εργασία/ιδιότητα αυτή υφίσταται με το ισχύον καθεστώς υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Όπως είναι γνωστό, για τους αγρότες δεν συντρέχει σήμερα υποχρέωση ένταξης στην επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, επομένως -και παρά την περί του αντιθέτου φημολογία- δεν εντάσσονται οριζόντια στο νέο Ταμείο. Παρέχεται, ωστόσο, η δυνατότητα ένταξης προαιρετικά σε αγρότες που, κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Για παράδειγμα, ένας αγρότης 30 ετών σήμερα θα μπορεί από του χρόνου να ενταχθεί στο ΤΕΚΑ και, με τις επιπλέον εισφορές που θα πληρώνει, να «χτίζει» σταδιακά την επικουρική του σύνταξη.

Οι εισφορές

Με τα σημερινά δεδομένα, οι μηνιαίες εισφορές για επικουρική σύνταξη διαμορφώνονται σε 42 ευρώ για την 1η ασφαλιστική κατηγορία, 51 ευρώ για τη 2η και 61 ευρώ για την 3η. Το πιθανότερο, ωστόσο, είναι ότι, λόγω και της ήδη θεσμοθετημένης μείωσης το 2022 των εισφορών για κύρια σύνταξη, υγεία κ.λπ., θα αναπροσαρμοστούν προς τα κάτω. Αυτό αναμένεται να αποσαφηνιστεί με εγκυκλίους ή/και εφαρμοστικές αποφάσεις, που θα εκδοθούν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και μέχρι το τέλος του χρόνου.

Το νέο σύστημα υιοθετεί τη λογική του «ατομικού κουμπαρά». Δηλαδή, αντί οι εισφορές των νέων να διοχετεύονται σε έναν γενικό «κορβανά», από τον οποίο θα πληρώνονται οι επικουρικές των σημερινών συνταξιούχων, θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται δημιουργώντας ένα αποθεματικό, από το οποίο θα πληρωθούν οι μελλοντικές τους συντάξεις. Αυτό το αποθεματικό θα το διαχειρίζεται το ΤΕΚΑ, επενδύοντας τις αποταμιεύσεις, με τον ασφαλισμένο να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών επενδυτικών προφίλ («συντηρητικό, «ισορροπημένο», «επιθετικό»), τα οποία θα μπορεί να αλλάζει ανά πενταετία.

Ποιοι «μεταφέρονται» υποχρεωτικά

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1/1/2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Για τα πρόσωπα αυτά, η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ λαμβάνει χώρα, αντί της υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι ήδη ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 και εξής. Τα πρόσωπα αυτά , από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου:

α) Οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί.

β) Τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

γ) Τα πρόσωπα που, βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης, εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.

Η προαιρετική ασφάλιση για όσους θέλουν να ενταχθούν στο νέο Ταμείο θα ξεκινήσει από 1/1/2023 μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται σε αυτή. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα πρόσωπα δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του Ταμείου. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021