Τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΑΤ για τις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ

Τον Νοέμβριο η πρόσκληση για ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, την άνοιξη για μεταποίηση

Με τη δράση «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ, καθώς σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ, η παρέμβαση αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Νοέμβριο.

Αν εξαιρέσουμε την Εξισωτική Αποζημίωση για το έτος 2023, που έτρεξε με την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, η σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών αποτελεί στην πραγματικότητα την πρώτη παρέμβαση αγροτικής ανάπτυξης της νέας προγραμματικής περιόδου.

Η συνέχεια των προσκλήσεων αναμένεται το 2024, με την Παρέμβαση Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» να προηγείται, καθώς προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2024.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί η παρέμβαση «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» και θα δοθεί ένα τρίμηνο στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός της παρέμβασης για όλη την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε 31.179.560 ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2024 πρόκειται να τρέξει η πρόσκληση της παρέμβασης «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», με τις αιτήσεις να υποβάλλονται για ένα διάστημα τριών μηνών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.