Προβλήματα με τη δασική νομοθεσία αντιμετωπίζουν αγρότες της Κύμης

Την τροποποίηση του νόμου 4423/2016 ζητούν τα μέλη του δασικού συνεταιρισμού εργασίας του Μετοχίου Διρφύων, τα οποία στο σύνολό τους ορίζονται ως αγρότες, ώστε να συμπεριληφθούν στις δασικές εργασίες και την υλοτομία.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, τις εργασίες αυτές εκτελούν μόνο επαγγελματίες δασεργάτες. Το πρόβλημα με τους ίδιους είναι ότι στην Κύμη δεν υπάρχει σε λειτουργία αμιγής συνεταιρισμός δασεργατών, στον οποίο θα μπορούσαν να εγγραφούν για να ξεπεραστούν τα προβλήματα εφαρμογής του νόμου.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα εργασιακό αδιέξοδο για πολλούς μόνιμους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι από την εφαρμογή του νόμου αντιμετωπίζουν βιοποριστικά προβλήματα.

Ζητούν από την πολιτεία να συμπεριληφθεί ρύθμιση, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας υλοτομιών από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, όταν στην περιοχή δεν υπάρχουν αμιγείς δασικοί συνεταιρισμοί.