Προβληματίζουν οι μικρότεροι προϋπολογισμοί και οι χαμηλότερες φιλοδοξίες στα Στρατηγικά Σχέδια

Ελλιπή σε φιλοδοξία, αλλά και χωρίς να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ, χαρακτηρίζονται τα προσχέδια των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων για τη Νέα ΚΑΠ, σύμφωνα με αγροτικές οργανώσεις 22 χωρών, που συμμετείχαν στην έκθεση αξιολόγησης της IFOAM Organics Europe.

Ο φορέας, λαμβάνοντας υπόψιν τα σχόλια των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση οργανώσεων, η οποία και δημοσιεύτηκε στις αρχές Μαρτίου, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη διαθέτουν καλύτερα μέτρα και προϋπολογισμούς που θα μπορούσαν να εγγυηθούν τουλάχιστον τη συνέχιση της ανάπτυξης της βιολογικής παραγωγής κατά την επόμενη περίοδο, αλλά και ένα κίνητρο μετάβασης και μία ανταμοιβή για τους βιοκαλλιεργητές για τα δημόσια αγαθά που παρέχουν.

«Σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο της ΚΑΠ (2014-2022), τα μέλη μας ανησυχούν για τη μείωση του συγκριτικού πλεονεκτήματος για τη μετατροπή συμβατικών εκμεταλλεύσεων σε βιολογικές, σε σύγκριση με τα κίνητρα για υιοθέτηση άλλων τύπων γεωργικών πρακτικών που είναι λιγότερο μετασχηματιστικές και παρέχουν πολύ λιγότερα περιβαλλοντικά οφέλη» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του.

Χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης

Ένα σαφές χάσμα εντοπίζει ο Jan Plagge, πρόεδρος της IFOAM Organics Europe, μεταξύ της ευρωπαϊκής φιλοδοξίας για 25% βιολογικές εκτάσεις έως το 2030 και της αδυναμίας των μέτρων και των προϋπολογισμών που προβλέπονται επί του παρόντος για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας σε πολλά κράτη-μέλη. Ο ίδιος συστήνει η επόμενη ΚΑΠ (2023-2027) να είναι ένα «έξυπνο εργαλείο δημόσιας πολιτικής» για την αύξηση της υποστήριξης στη βιολογική γεωργία και την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η κατάσταση κρίνεται ιδιαιτέρως ανησυχητική, καθώς μεγάλοι παίχτες όπως η Ισπανία έχουν περικόψει δραστικά τον προϋπολογισμό για τα βιολογικά (στα 700 εκατ. για όλη την προγραμματική περίοδο από 400 εκατ. ευρώ ετησίως που ήταν στην προηγούμενη ΚΑΠ), ενώ άλλοι, όπως η Γαλλία προβλέπουν αντίστοιχα επίπεδα χρηματοδότησης για τα βιολογικά όπως και για άλλα πρότυπα (π.χ. HVE-Υψηλής Περιβαλλοντικής Αξίας) στα Οικολογικά Σχήματα (Eco-schemes).

Παράλληλα, στα Στρατηγικά Σχέδια άλλων κρατών (Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία) δεν περιλαμβάνεται -όπως προβλέπεται- επίσημος στόχος βιολογικών εκτάσεων, ενώ σε άλλα (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ουγγαρία, Φινλανδία, Λετονία, Πολωνία, Πορτογαλία) οι στόχοι των εκτάσεων δεν κρίνονται τόσο φιλόδοξοι, όσο οι τάσεις ανάπτυξης που έχουν διαμορφωθεί.