Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συναντήθηκε το προεδρείο της ΠΕΝΑ

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συναντήθηκε το προεδρείο της ΠΕΝΑ

Το προεδρείο της ΠΕΝΑ έγινε δεκτό από τον αξιότιμο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Παυλόπουλο την Πέμπτη 14 Μαρτίου. Έγινε μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για την κατάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας της υπαίθρου, ενώ παράλληλα τονίστηκαν οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την ΠΕΝΑ.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η συμμετοχή της ΠΕΝΑ στο Ευρωπαϊκό όργανο των νέων Αγροτών CEJA η κατάσταση της αγοράς και ιδίως οι χαμηλές τιμές του γάλακτος. Επίσης έθιξαν το θέμα της περιορισμένης διάθεσης της γης για παραγωγή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι οι νέοι αγρότες αποτελούν ελπιδοφόρο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας και ιδίως της υπαίθρου.

Έδωσε τη στήριξή του και ενδιαφέρθηκε για τις πρωτοβουλίες της ΠΕΝΑ και τα νέα της υπαίθρου και ανανέωσε το ραντεβού για νέα συνάντηση σε δυο μήνες.