Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΥ ο Αθανάσιος Τσούτσας της BASF

Ο ΣΕΠΥ ανακοινώνει ότι συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. που εκλέχθηκε στις Αρχαιρεσίες, που έγιναν την Πέμπτη, 30/06/2022 στο ξενοδοχείο TITANIA, όπου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Αρχαιρεσιακή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Μελών 2022.

Κατόπιν ψηφοφορίας, το νέο 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

  1. Ξανθόπουλος Θεόδωρος

«ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ»

  1. Ελένη Ραφτοπούλου

«CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS MAE»