Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε το νέο Κολέγιο των Επιτρόπων

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την Τρίτη το νέο Κολέγιο των Επιτρόπων, καθώς και τη νέα δομή της επόμενης Κομισιόν για την αντιμετώπιση των πολιτικών προκλήσεων.

Η νέα Επιτροπή θα αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες και τις φιλοδοξίες που αποτυπώνονται στις πολιτικές κατευθύνσεις και θα διαρθρώνεται σύμφωνα με τους στόχους τους οποίους έθεσε η εκλεγείσα πρόεδρος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει 12 γυναίκες και 14 άνδρες, με τις γυναίκες να κατέχουν πολλές θέσεις και εξέχοντα χαρτοφυλάκια, εστιάζοντας στην ισότητα και στη δημιουργία ευκαιριών για όλους.

Το νέο σώμα θα διαθέτει οχτώ αντιπροέδρους, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τις κορυφαίες προτεραιότητες που διατυπώνονται στις πολιτικές κατευθύνσεις, εκ των οποίων τρεις εκτελεστικοί αντιπρόεδροι θα έχουν διττό ρόλο. Θα εκτελούν χρέη επιτρόπου, αλλά θα είναι και αντιπρόεδροι αρμόδιοι για ένα από τα τρία κομβικά θέματα της ατζέντας της νέας προέδρου.

Ο κ. Τίμερμανς θα συντονίζει τις εργασίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Θα διαχειρίζεται, επίσης, την πολιτική για την κλιματική δράση, με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης για την Κλιματική Δράση.

Η κα Βεστάγκερ θα συντονίζει το συνολικό θεματολόγιο μιας Ευρώπης έτοιμης για την ψηφιακή αλλαγή και θα είναι η επίτροπος αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού, με τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Ο κ. Ντομπρόβσκις θα συντονίζει τις εργασίες σχετικά με μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων και θα εκτελεί χρέη επιτρόπου αρμόδιου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών. Ο Έλληνας επίτροπος, κ. Σχοινάς, ορίστηκε ως αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο της γεωργίας, νέος επίτροπος ορίστηκε ο Πολωνός κ. Βοϊτσεχόφσκι, με τον κ. Χόγκαν να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του εμπορίου.

Το προτεινόμενο Κολέγιο των Επιτρόπων ανακατεύει αποτελεσματικά θέσεις και χαρτοφυλάκια για να επικεντρωθεί περισσότερο σε θέματα πολιτικής παρά σε αντιστοίχιση με τα τμήματα της Επιτροπής (Γενικές Διευθύνσεις).

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει στη συνέχεια να δώσει τη συγκατάθεσή του στο σύνολο του Κολεγίου των Επιτρόπων, αφού προηγουμένως λάβουν χώρα οι ακροάσεις των προτεινόμενων επιτρόπων στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.