Πρόγραμμα διανομής λιπασμάτων από τον ΤΑΠ

Περισσότερα από 31.000 σακιά λιπασμάτων (συνολικά 1.264,48 τόνους) έχει διαθέσει ο αγωγός ΤΑΡ σε καλλιεργητές μέσα από τη γη των οποίων διέρχεται ο αγωγός, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος διανομής δωρεάν λιπασμάτων και δενδρυλλίων αποκατάστασης που υλοποιείται τον τελευταίο χρόνο.

Το πρόγραμμα άρχισε από την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη τον Φεβρουάριο του 2019, ενώ οι πιο πρόσφατες διανομές πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες ημέρες σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα και Σέρρες και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Νέα Πέλλα, Προβατάς, Καλόκαστρο και Πεντάλοφος σε 4.162 επηρεαζόμενα πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ή χρήστες 7.653 συνολικά γεωτεμαχίων. Η διανομή λιπασμάτων έχει διεξαχθεί σε 57 κοινότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε 56 κοινότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και σε 28 κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα αποτελεί εθελοντική δέσμευση του ΤΑΡ και μέρος του ευρύτερου πλάνου αποκατάστασης διαβίωσης που έχει σχεδιάσει για κάθε μία από τις τρεις φιλοξενούσες τον αγωγό χώρες (Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία). Το πρόγραμμα εστιάζει στην αναγνώριση, παρακολούθηση και παροχή κατάλληλης στήριξης προς τα νοικοκυριά που επηρεάζονται από την κατασκευή του αγωγού.

Στην Ελλάδα ο αγωγός TAP διασχίζει τρεις περιφέρειες (Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) σε συνολικό μήκος 550 χλμ και επηρεάζει πάνω από 11.000 γεωτεμάχια (ιδιωτική και δημόσια ή δημοτική γη) σε 13 Περιφερειακές Ενότητες, και περί τους 15.000 ιδιοκτήτες και χρήστες γης, οι οποίοι διαμένουν σε 148 κοινότητες (30 Δήμους).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ