Πρόγραμμα δικτύωσης στην αγορά για τους νέους της Θεσσαλονίκης

Σε εκπαίδευση και δικτύωση για το οικοσύστημα της αγοράς καλεί τους νέους 20-25 ετών που ζουν και εργάζονται στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα «together», με στόχο να τους ενδυναμώσει να επενδύσουν τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά τους.

Μέσα από έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό του προγράμματος από την εταιρεία Ierax Analytics, τη διενέργεια focus groups και συνεντεύξεων, αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα σε σχέση με τη δυνατότητα των επαγγελματιών της πόλης να επενδύσουν τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά τους στην ενίσχυση του επαγγελματικού οικοσυστήματος της Θεσσαλονίκης.

Με σκοπό οι νέοι της πόλης να βρουν ένα ασφαλές περιβάλλον ενδυνάμωσης δεξιοτήτων, ανταλλαγής απόψεων και υποστήριξης, η πρωτοβουλία «together» αναπτύσσεται ως ένα ολιστικό πεντάμηνο πρόγραμμα (Δεκέμβριο-Απρίλιο) αποτελούμενο από τέσσερις πυλώνες δράσης:

toget skills: Ο πρώτος πυλώνας εστιάζει στις επαγγελματικές δεξιότητες (soft & hard skills). Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία δύο φορές τον μήνα να εξοικειώνονται με τις διεθνείς τάσεις σε θέματα όπως η επίλυση προβλημάτων (Problem Solving) και η διαχείριση έργου (Project Management).

toget inspiration: Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των νέων επαγγελματιών ως προς τις ικανότητες και τις γνώσεις τους είναι ο δεύτερος πυλώνας δράσης και σημαντικό κομμάτι του προγράμματος, γι’ αυτό μία φορά τον μήνα οι νέοι θα συνομιλούν με εξειδικευμένους επαγγελματίες, για να λύσουν απορίες και να εμπνευστούν, ώστε να βελτιωθούν επαγγελματικά σε διάφορους κλάδους.

toget wellbeing: Η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι από τις πιο βασικές αρχές του προγράμματος. Στον πυλώνα του wellbeing αναδεικνύεται η αξία της αποσύνδεσης, ενώ εξετάζονται θέματα όπως η ανάγκη ικανοποίησης πολλαπλών ρόλων και η έννοια του burnout.

toget network: Ο τέταρτος πυλώνας του προγράμματος προσφέρει ισχυρή δικτύωση μεταξύ των 150 νέων ανθρώπων, συνεργατών και φορέων της πόλης, ώστε να δημιουργηθούν νέοι δίαυλοι επικοινωνίας, ιδέες, startups και ευκαιρίες παραμονής στην αγορά εργασίας της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα είναι μία πρωτοβουλία του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας και του φορέα καινοτομίας Youthnest.