Πρόγραμμα επενδύσεων από 10.000 έως 500.000 σε οινοποιεία έως το 2023

Πρόγραμμα επενδύσεων από 10.000 έως 500.000 σε οινοποιεία έως το 2023
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η απόφαση για το νέο πρόγραμμα «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023».

Στην απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου γίνεται γνωστό ότι «ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ».

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση

-Διαφήμιση-