Προκήρυξη υποτροφίας από το Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και την Παπαστράτος ΑΒΕΣ

Μια πλήρη υποτροφία διετούς φοίτησης, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2019 – 2020, στην ειδικότητα «Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», προκήρυξε το Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στο πλαίσιο του μακροχρόνιου προγράμματος υποτροφιών του και σε συνεργασία με την Παπαστράτος ΑΒΕΣ.

Η υποτροφία καλύπτει το 100% του συνολικού κόστους των διδάκτρων, διαμονής και σίτισης για το διετές πρόγραμμα, με την προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019.

Κριτήρια συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και να αξιολογηθούν θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να είναι απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου.
  2. Να προέρχονται από οικογένεια καπνοπαραγωγών ή από περιοχή όπου καλλιεργείται καπνός.
  3. Να είναι έως 25 ετών.

Για την υποβολή της αίτησης και την κατάθεση των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι προκρίνονται στο επόμενο στάδιο, κατά το οποίο θα κληθούν σε προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη με την Επιτροπή Υποτροφιών της ΑΓΣ.