Προκήρυξη υποτροφιών για το ΕΠΑ.Λ. και την Ι.Σ.Α.Ε.Κ. της ΑΓΣ από τη ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Δύο πλήρεις υποτροφίες –μία για το Επαγγελματικό Λύκειο και μία για την Ιδιωτική Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (πρώην ΙΕΚ) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής-, προκηρύσσει η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ. Καλύπτουν το συνολικό κόστος των διδάκτρων, διαμονής και σίτισης και αφορούν αποκλειστικά παιδιά οικογενειών παραγωγών, που έχουν συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ τα τελευταία τρία έτη.

Υποτροφία για το ΕΠΑ.Λ.

Η υποτροφία για τους υποψήφιους μαθητές για την Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου καλύπτει τα τρία έτη φοίτησης (2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027), ενώ για τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για τη Β’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου καλύπτει τα δύο τελευταία έτη φοίτησης (2024-2025 και 2025-2026), εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν με τους γονείς τους σε προσωπική συνέντευξη με την Επιτροπή Υποτροφιών του ΕΠΑ.Λ.. Κύριος στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της επιτροπής να διερευνήσουν περαιτέρω στοιχεία της προσωπικότητας, των προοπτικών και της καταλληλότητας των υποψηφίων. Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών έως την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024. Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ

Υποτροφία για την Ι.Σ.Α.Ε.Κ.

Η υποτροφία για τους υποψήφιους σπουδαστές της Ιδιωτικής Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (πρώην ΙΕΚ) αφορά τη φοίτηση για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2025 και 2025-2026 και εφόσον οι δικαιούχοι διατηρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών αυτών. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν με τους γονείς τους σε προσωπική συνέντευξη με την Επιτροπή Εγγραφών της ΙΣΑΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Κύριος στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της επιτροπής να διερευνήσουν περαιτέρω στοιχεία της προσωπικότητας, των προοπτικών και της καταλληλότητας των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024.

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ