Προληπτικό εμβολιασμό για την οζώδη δερματίτιδα ζήτησε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Έβρος: Ερώτηση βουλευτών ΚΚΕ για τις ελλείψεις στις κτηνιατρικές υπηρεσίες

Το θέμα της οζώδους δερματίτιδας συζητήθηκε μεταξύ άλλων στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας- Αλιείας (18/7/2016) όπου τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη.

Για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών, η Ελλάδα στήριξε το αίτημα του Αυστριακού Υπουργού τονίζοντας την ανάγκη να αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη ευρωπαϊκή πολιτική πρόληψης για όλα τα κράτη μέλη που γειτνιάζουν με τρίτες χώρες στις οποίες υπάρχουν εκτεταμένες επιζωοτίες. Ζητήθηκε επιπλέον η κατανομή εμβολίων από την Επιτροπή μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Εμβολίων, ώστε να εξασφαλιστεί μία διασυνοριακή ζώνη εμβολιασμού των Ευρωπαϊκών Χωρών και των γειτονικών Τρίτων Χωρών, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε επιπλέον 200.000 δόσεις εμβολίων. Επίσης σε νομοθετικό επίπεδο ζητήθηκε η επιτάχυνση αναθεώρησης της Οδηγίας 1992/119, ώστε να επιτρέπεται ο προληπτικός εμβολιασμός και να επανεξεταστεί η πολιτική  της ολικής θανάτωσης στην περίπτωση των ζώων που έχουν εμβολιαστεί καθώς και η τροποποίηση των σχετικών εκτελεστικών αποφάσεων ώστε να ρυθμιστούν θέματα για την απαγόρευση των προϊόντων που δεν θα δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών, όσον αφορά στο κρέας και τα παραγόμενα προϊόντα. Σημειώθηκε ότι προς τη σωστή κατεύθυνση θα ήταν η εφαρμογή  υποχρεωτικού εμβολιασμού στη FYROM, στη κοινή συνοριακή γραμμή με την Ελλάδα και σε βάθος 50 χιλιομέτρων στη χώρα αυτή.