Πρόωρα συγκομισμένα και ατυποποίητα ελληνικά πορτοκάλια, στις ξένες αγορές

Επιστολή προς τον Βασίλειο Μιχαλόπουλο, Γενικό Διευθυντή Γενικής Δ/νσης Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απέστειλε ο Ειδικός Σύμβουλος του INCOFRUIT-HELLAS Γιώργος Πολυχρονάκης, σχετικά με τη διακίνηση πρόωρα συγκομισμένων και ατυποποίητων αγροτικών προϊόντων, κυρίως πορτοκαλιών.

Στην επιστολή του ο κ. Πολυχρονάκης, απευθύνει «έκκληση για την διενέργεια ελέγχων τόσο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όσο και στα σημεία εξόδου των λιμένων Πατρών και Ηγουμενίτσας και των οδικών προς τις γειτονικές βαλκανικές χώρες προωθήσεων».

Ακολουθεί η επιστολή της INCOFRUIT-HELLAS:

«Κε Γενικέ,

Όπως είναι γνωστό τα εξαγόμενα και αποστελλόμενα σε άλλα Κ-Μ της Ε.Ε νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα διέπονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί υποχρεωτικής τυποποίησης. Επίσης είναι γνωστό ότι σε πολλά προϊόντα στην χώρα μας δραστηριοποιούνται «έμποροι» (Έλληνες, Βαλκάνιοι ακόμη και Ιταλοί) που τα διακινούν ατυποποίητα κατ ευθεία από τον αγρό χωρίς προστιθέμενη αξία σε βάρος της φήμης των προϊόντων και του υγιούς εξαγωγικού εμπορίου.

Παρά τις επανειλημμένες κατά καιρούς επισημάνσεις του Συνδέσμου μας για προσοχή των ελεγκτικών υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας , παρατηρείται διακίνηση προϊόντων ατυποποίητων και στην αρξάμενη εμπορική περιόδο 2023/24 ακόμη και στα ανώριμα – πράσινα εσπεριδοειδή κυρίως πορτοκαλιών σήμερα, αναμένεται δε να δραστηριοποιηθούν και στα μανταρίνια, κατ ευθεία απ τον αγρό από Έλληνες, Ιταλούς, Βούλγαρους κ.α «εμπόρους» (χωρίς να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις για ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό 35% και ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα 6,5:1, που προβλέπεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία) ή για «βιομηχανική χρήση». Συγκομίζονται πράσινα με σκοπό τον αποπρασινισμό ή βαφή τους, υπονομεύουν όλη την προσπάθεια της χώρας για διατήρηση της φήμης των προϊόντων της κινδυνεύοντας να διατεθούν ακατάλληλα προς νωπή κατανάλωση προϊόντα με μετρητά και χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα (πιστοποιητικά τυποποίησης και ίσως φορολογικά) αλλά και σωστής επισήμανσης εντός μεγάλων περιεκτών συσκευασίας τους.

Είναι γνωστό ότι βάσει του Κανν.543/2011 σε ότι αναφορά τις προδιαγραφές ποιότητος των εσπεριδοειδών προβλέπεται για:

«Β. Απαιτήσεις ωρίμασης

Τα εσπεριδοειδή. πρέ.πει να έχουν φθάσει σε κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης και βαθμό ωρίμασης, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων όσον αφορά την ποικιλία, την περίοδο συλλογής. και τη ζώνη παραγωγής.

Το στάδιο ωρίμασης των εσπεριδοειδών ορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους που αναφέρονται για κάθε κατωτέρω είδος.:

  • ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό,
  • ελάχιστη συνολική περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά, δηλ. ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρο,
  • ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα ( ι ),
  • χρωματισμό..

Ο χρωματισμός. πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε κατά το πέρας της κανονικής. ανάπτυξης του. τα εσπεριδοειδή να αποκτήσουν, στον τόπο προορισμού, τον κανονικό χρωματισμό της ποικιλίας.    

 

Ελάχιστη περιεκτικότητα αε χυμό ι · ·. ι -χΐ.ο’:

Ελάχιοτη περιεκτικότητα σε σάκχαρο fBrix)

Ελάχιστη ιιναλογία σακχάρων προς οέέα

Χρωματισμός

Πορτοκάλια

 

 

 

 

Πορτοκάλια σαγκουίνια

30

 

6,5:1

Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας. Ωστόσο, επιτρέπονται καρποί με ανοιχτοπράσινο χρώμα, υπό τον όρο ότι ο χρωματισμός αυτός δεν υπερ­βαίνει το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας του καρπού και ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την περιεκτικότητα σε χυμό.

Επιτρέπονται τα πορτοκάλια που παράγονται σε περιοχές με υψηλές θερ­μοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού και έχουν πράσινο χρώμα που υπερβαίνει το ένα πέμπτο της συνο­λικής επιφάνειας του καρπού, υπό τον όρο ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την περιεκτικότητα σε χυμό.

Ομάδα των ναβελίνων

 

 

6.5:1

Λοιπές ποικιλίες

 

 

6,5:1

Mosambi, Sathgudi και Pacitan με πράσινο χρώμα που υπέρβαι­να το ένα πέμπτο

33

 

 

 

 

 

 

Τα εσπεριδοειδή που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις ωρίμασης μπορούν να υποβάλλονται σε «αποπρασινισμό». Η επε ξεργασία αυτή. επιτρέπεται μόνον εφόσον δεν αλλοιώνονται τα άλλα φυσικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Απευθύνουμε έκκληση για την διενέργεια ελέγχων τόσο στην περιφέρεια Πελοποννήσου που οι τοπικές αρχές, παρά το γεγονός ότι το γνωρίζουν, περιέργως δεν επιλαμβάνονται στις λοιπές παραγωγικές περιφέρειες της χώρας τις αμέσως επόμενες ημέρες, αλλά όσο και στα σημεία εξόδου των λιμένων Πατρών και Ηγουμενίτσας και των οδικών προς τις γειτονικές βαλκανικές χώρες προωθήσεων».