Έως τις 16 Απριλίου οι αιτήσεις για ένταξη στα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων

Καλύπτεται το 70%-80% των επιλέξιμων δαπανών από την ΕΕ

agrotiki-oikonomia-ypaithros

Αιτήσεις χρηματοδότησης έως τις 16 Απριλίου 2019 μπορούν να υποβάλουν οι αγροδιατροφικοί φορείς της χώρας, προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματα προώθησης της ΕΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ (CHAFEA), ο οποίος είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους. Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2019 προβλέπει τη διάθεση 191,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα προώθησης και ενημέρωσης και η συμμετοχή της ΕΕ στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70%-80% (ΕΕ-Τρίτες Χώρες).

Τα «απλά» προγράμματα υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους φορείς από την ίδια χώρα της ΕΕ. Τα «πολλαπλά» προγράμματα υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο εθνικούς φορείς, από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη ή από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς φορείς.

Δικαιούχοι

 • Επαγγελματικές ή Διεπαγγελματικές Οργανώσεις
 • Οργανώσεις Παραγωγών ή Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
 • Φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, με στόχο την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και στους οποίους έχει ανατεθεί, από το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος, οριοθετημένη αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στο πεδίο αυτό.

Απλά προγράμματα στην εσωτερική αγορά

 • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, βιολογική μέθοδος παραγωγής κα. ).
 • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο να επισημανθεί τουλάχιστον μία από τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις πτυχές σχετικά με τη θρεπτική αξία και την υγεία, την καλή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας, καθώς και των χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής.

Απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες

 • Κίνα (συμπεριλαμβανομένων του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, περιοχή της Νοτιοανατολικής ή Νότιας Ασίας.
 • Καναδάς, ΗΠΑ, Μεξικό ή Κολομβία.
 • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν άλλες γεωγραφικές περιοχές.
 • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν οποιεσδήποτε τρίτες χώρες, σχετικά με επιτραπέζιες ελιές.

Πολυπρογράμματα στην εσωτερική αγορά

 • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας ή με στόχο να επισημανθούν οι ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ.
 • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο να αυξηθεί η κατανάλωση νωπών φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά, στο πλαίσιο ισορροπημένων και ορθών διατροφικών πρακτικών.
 • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο να επισημανθεί η βιώσιμη πτυχή της παραγωγής ρυζιού.

Πολυπρογράμματα σε τρίτες χώρες

 • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν τρίτη χώρα (ή χώρες)
 • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης σχετικά με το βόειο κρέας, τα οποία στοχεύουν τρίτη χώρα (ή χώρες).