Προώθηση τοπικών τροφίμων και τόνωση των μικρών αλυσίδων παραγωγής

Συμμετοχή Δήμου Λαρισαίων στις δράσεις του έργου FOOD CORRIDORS

Με την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές, μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται η προβολή της γαστρονομίας της περιοχής και η σύνδεση με τους παραγωγούς και επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων, ο Δήμος Λαρισαίων επιδιώκει να προωθήσει τοπικά και υγιεινά τρόφιμα και να τονώσει τις μικρές αλυσίδες παραγωγής και κατανάλωσης.

Αυτό γίνεται μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III, στο οποίο ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει με το έργο «Food Corridors» για την εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών και την ανάδειξη των τοπικών δικτύων. «Επιδίωξή μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του προγράμματος και να δημιουργήσουμε ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, των παραγωγών και των επιχειρήσεων.

Για τον λόγο αυτόν, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην Τοπική Ομάδα Δράσης του έργου, για να σχεδιάσουμε μαζί την προτεινόμενη εφαρμογή, προκειμένου να λάβει θετική αξιολόγηση από το Πρόγραμμα και να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην πιλοτική λειτουργία», σημειώνει η αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Ρίτα Απρίλη.

Παράλληλα, το έργο «Food Corridors» διοργανώνει στις 14 Μαΐου και ώρα 12:00-13:30 διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) για τη σύνδεση του πολιτισμού, των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας, με στόχο να αναδείξει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας των προϊόντων, όπως ο θεσμός των «Γαστρονομικών Περιφερειών της Ευρώπης», όπου η Περιφέρεια της Coimbra και η Σλοβενία είναι οι περιοχές που έχουν λάβει τη σχετική διάκριση για το 2021.