Προς ολοκλήρωση οδεύει ο Ε65

Στο 98% της κατασκευής του έχει φθάσει σε διάφορα τμήματα ο οδικός άξονας Ε65, και ειδικότερα το νότιο τμήμα Λαμία – Ξυνιάδα Δομοκού. Ο νέος σύγχρονος δρόμος θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλά χωριά του Δομοκού να έχουν άμεση πρόσβαση προς τη Λαμία και η μετακίνηση των πολιτών θα γίνεται ευκολότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παράλληλα, θα συμβάλει στην ταχύτερη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, μειώνοντας σημαντικά το κόστος μεταφοράς. Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις μέχρι σήμερα πραγματοποιούνται με πολλές δυσκολίες, λόγω των στροφών και του αναγλύφου του εδάφους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα.