Πληρωμές: Εγκρίθηκαν τα Βιολογικά για το 2020

Στην έγκριση διάθεσης της πίστωσης των οικονομικών ενισχύσεων του μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να καταβληθούν στους δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2020.

Το συνολικό ποσό που εγκρίνεται ανέρχεται σε περίπου 35,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 εκατ. ευρώ περίπου αφορούν αδιάθετα ποσά, και τα υπόλοιπα αφορούν την επιπλέον κατανομή που απαιτείται.

Για την Βιολογική Κτηνοτροφία (έτος εφαρμογής 2020), εγκρίθηκαν περίπου 16, 5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8,4 εκατ. ευρώ περίπου αφορούν αδιάθετο υπόλοιπο.

Aκολουθούν οι σχετικές αποφάσεις:

12, 3, 4