Προσαρμογή και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της συμβουλευτικής

Στη μετατροπή μιας εντατικής αγροτικής εκμετάλλευσης σε οικολογική επιδεικτική μονάδα προχώρησε ένας νεαρός αγρότης στην Τσεχία, κερδίζοντας το βραβείο «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD) και τα rural Inspiration Awards 2020.

Η εκμετάλλευση, που έχει μετατραπεί σε ένα επιδεικτικό αγρόκτημα, επιτρέπει σε αγρότες να το επισκέπτονται, μαθαίνοντας για τις δραστηριότητες και τις πρακτικές που πραγματοποιούνται σε αυτή με τη βοήθεια γεωργικών συμβούλων.

Συγκεκριμένα, στην εκμετάλλευση και γύρω από αυτήν έχουν δημιουργηθεί ζώνες προστασίας του εδάφους, που κινδυνεύουν περισσότερο. Έχει δημιουργηθεί δίκτυο βιολογικών ζωνών ζωοτροφών για την υποστήριξη των πτηνών και της άγριας πανίδας της περιοχής, ενώ έχουν εφαρμοστεί μέτρα για την αρόσιμη γη, των οικοτόπων και των υγροτόπων που συνορεύουν με τα χωράφια. Επίσης, φυτεύτηκαν τοπικές ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων.

Η βιώσιμη γεωργική διαδικασία που αναπτύχθηκε στο συγκεκριμένο οικολογικό αγρόκτημα, επιτρέπει την αποκατάσταση της γονιμότητας του εδάφους, της οργανικής ύλης του εδάφους και της βιοποικιλότητας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Συνολικά, τα μέτρα που λήφθηκαν παρέχουν τη δυνατότητα προσαρμογής της περιοχής στα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής όπως οι πλημμύρες και η ξηρασία. Αυτές οι πρακτικές αποκτούν περαιτέρω σημασία, καθώς το αγρόκτημα λειτουργεί ως ένα επιδεικτικό αγρόκτημα για την κατάρτιση και την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών, με τη συμμετοχή και τη σύνδεση ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων, όπως οι αγρότες και οι γεωργικοί σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να μάθουν από τη συγκεκριμένη εμπειρία του αγροκτήματος και τις πρακτικές που ακολουθεί.