Προσφορά ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης από την Frigoglass

Σε προσφορά ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ονομαστικού κεφαλαίου 260.000.000 ευρώ με λήξη το 2025 προτίθεται να προβεί η Frigoglass Finance BV, θυγατρική της Frigoglass ABEE, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Η έκδοση θα τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών των αγορών και άλλων παραγόντων.

Το ακαθάριστο προϊόν της έκδοσης, εάν ολοκληρωθεί, θα χρησιμοποιηθεί (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών.

 Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ