Προσκλήσεις: Συνέχεια σε παρατάσεις και μεταθέσεις ημερομηνιών

✱ Έως και τις 4 Ιουλίου 2022 (ώρα 23.59) παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του ΠΑΑ 2014-2020.

✱ Μετατέθηκαν εκ νέου οι ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο των προσκλήσεων των υποέργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Με βάση τις τελευταίες αποφάσεις, για τις προσκλήσεις:

1. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 15/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

2. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα, η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 18/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

3. Πράσινος αγροτουρισμός, ξεκινά στις 5/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

4. Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών, ξεκινά στις 31/08/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

5. Γενετική Βελτίωση Ζώων, η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 27/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022.