Πρόσκληση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας προς τις επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων

Πρόσκληση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας προς τις επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Network of theatres for the valorization of cultural and natural heritage» και ακρωνύμιο NeTT, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg V- A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και του παραδοτέου 4.2.3 «Εκδηλώσεις προβολής», απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων της Κέρκυρας.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η αξιολόγηση της δυνατότητας προώθησης των τοπικών προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που θα διοργανώσει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας.

Πηγή: www.corfuland.gr