Πρόσκληση σε εταιρείες για την προώθηση της ηλιακής ενέργειας

SOLARHUB ACCELERATION PROGRAM

Ανοιχτές για λίγες ακόμη μέρες, μέχρι τις 30 Απρίλιου, θα παραμείνουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «SolarHub Acceleration Program». Πιο αναλυτικά, νεοφυείς επιχειρήσεις, σε πρώιμο στάδιο (με διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των πέντε ετών), επιχειρηματίες και ομάδες ερευνητών, που εργάζονται σε τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην πρόσκληση που έχει ανοίξει στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Το «SolarHub Acceleration Program» αφορά την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της ένταξης στην αγορά ιδεών, τεχνολογιών και προϊόντων σχετικών με την ηλιακή ενέργεια. Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τις διασυνδέσεις μεταξύ πέντε ελληνικών και τουρκικών καινοτομιών στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και να τις επεκτείνει σε ένα ενιαίο, υβριδικό, διασυνοριακό και διασυνδεδεμένο κόμβο αριστείας τεχνολογιών, βασισμένων στην ηλιακή ενέργεια με έμφαση στη γεωργία. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα https://www.f6s.com/