Προσλήψεις ζητούν οι γεωπόνοι της ΠΟΓΕΔΥ για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών

-Διαφήμιση-

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΓΕΔΥ: «καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. να αντλήσει οικονομικούς πόρους για την υπερωριακή απασχόληση των στελεχών των Υπηρεσιών αυτών καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και για την με επιπλέον αμοιβή απασχόληση κατά τα Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες».

Αναλυτικά η επιστολή της ΠΟΓΕΔΥ αναφέρει:

Με αφορμή την έκδοση απόφασης με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων να καθορίσει το ωράριο των Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων Τροφίμων και Αποκεντρωμένων Δομών αλλά και του ΕΦΕΤ, η Ομοσπονδία καταδικάζει τις οποιεσδήποτε σκέψεις στρατικοποίησης των Υπηρεσιών αυτών με την καθιέρωση λειτουργίας σε βάρδιες. Η Ομοσπονδία αντιλαμβανόμενη τον σπουδαίο ρόλο που καλούνται να ασκήσουν οι Γεωτεχνικοί των Υπηρεσιών αυτών σε όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου,

  • καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. να αντλήσει οικονομικούς πόρους για την υπερωριακή απασχόληση των στελεχών των Υπηρεσιών αυτών καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και για την με επιπλέον αμοιβή απασχόληση κατά τα Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες
  • καλεί την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει σε προσλήψεις Γεωτεχνικών για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με σημαντικό ελεγκτικό κομμάτι.

Τονίζουμε ότι το σύνολο των Γεωτεχνικών δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια αλλοίωσης των εργασιακών δεδομένων του. Το Υπ.Α.Α.Τ. να καλύψει τις ελεγκτικές και όποιες άλλες Υπηρεσιακές ανάγκες των παραπάνω Υπηρεσιών καταβάλλοντας τις νόμιμες επιπλέον αμοιβές στους Συναδέλφους που επιθυμούν και μπορούν να συμμετέχουν. Καμία υποχώρηση από την θέση αυτή δεν πρόκειται να υπάρξει, οποιαδήποτε δε προσπάθεια εκμετάλλευσης των Συναδέλφων θα μας βρει απέναντι.  

-Διαφήμιση-