Πρόσληψη προσωπικού από την Α CERT σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Πρόσληψη προσωπικού από την Α CERT σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα
-Διαφήμιση-

Η A CERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ΑΕ ζητά προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας για τα γραφεία της Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Αθήνας, για τη στελέχωση των εξής θέσεων: 

Α. Επιθεωρητές Βιολογικής Φυτικής Παραγωγής: Γεωπόνων, Τεχνολόγων Γεωπονίας (Κωδ. ΑΦΠ)(Μία (1) Θέση στη Λάρισα)

 • Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
 • Δύο τουλάχιστον έτη από τη λήψη του πτυχίου.
 • Δύο τουλάχιστον έτη πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιθεωρήσεις βιολογικής παραγωγής που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό διαπιστευμένου οργανισμού πιστοποίησης.
 • Δυο τουλάχιστον έτη επαγγελματικής εμπειρίας πεδίου συναφή με το αντικείμενο της θέσης (ενασχόληση σε μονάδες φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής, μεταποίησης).
 • Πολύ καλή γνώση των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007, 889/2008 και 392/2013, καθώς και της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 • Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2 στην κλίμακα europass).
 • Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.  

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνέντευξης και γραπτών εξετάσεων.

Β. Στέλεχος του τμήματος Επιθεώρησης Προϊόντων Πρωτογενούς Παραγωγής (Κωδ. ΣΕΠ)

     (Μία (1) θέση στη Θεσσαλονίκη και μία (1) θέση στην Αθήνα) 

 • Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στην ειδικότητα του Γεωπόνου.
 • Τέσσερα τουλάχιστον έτη από τη λήψη του πτυχίου.
 • Δυο τουλάχιστον έτη επαγγελματική εμπειρία σε συναφή με το αντικείμενο της θέσης σε άλλον διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης.
 • Δύο τουλάχιστον έτη πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιθεωρήσεις βιολογικής παραγωγής, Agro 2 και GlobalG.A.P. που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό διαπιστευμένου οργανισμού πιστοποίησης.
 • Δυο τουλάχιστον έτη επαγγελματική εμπειρία πεδίου συναφή με το αντικείμενο της θέσης (ενασχόληση σε μονάδες φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής, μεταποίησης).
 • Πολύ καλή γνώση των Κανονισμών (ΕΚ) 882/2004, 834/2007, 889/2008, 1235/2008, 392/2013, USDA/NOP, JAS, των κανονισμών της GlobalG.A.P., των προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών Agro 2 καθώς και της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 • Θα συνεκτιμηθεί σοβαρά η επαγγελματική εμπειρία σε επιθεωρήσεις συστημάτων ποιότητας (ISO 9001) και ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000, FSSC, BRC, IFS) που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό διαπιστευμένου οργανισμού πιστοποίησης.
 • Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2 στην κλίμακα europass).
 • Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνέντευξης και γραπτών εξετάσεων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected] μέχρι τις 31/10/2018, αναφέροντας στο θέμα «Προκήρυξη Θέσης Εργασίας με κωδικό».

-Διαφήμιση-