Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Δράσης 10.1.03 για τον αμπελώνα της Σαντορίνης

-Διαφήμιση-

Στην ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων της Δράσης 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 προχώρησε με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης / Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής/Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης και οι υποψήφιοι της δράσης, μέσω της πρόσβασης που έχουν στο ΠΣ, μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων
καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) που θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην
αίτηση στήριξης.

Εφόσον οι υποψήφιοι δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και
κατάταξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον προσωρινό πίνακα παραδεκτών και μη
παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή
προσφυγή εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του
προσωρινού πίνακα, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, μέσω του ΠΣ,
της δράσης κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των
ενδικοφανών προσφυγών, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/1999, οι οποίες
ενδεχομένως υποβληθούν από υποψηφίους ανά την επικράτεια.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα αποτελέσματα της Δράσης 10.1.03

-Διαφήμιση-