Προσωρινή ανάκαμψη στη ζήτηση εσπεριδοειδών λόγω γιορτών διαπιστώνουν οι εξαγωγείς

Την εβδομάδα από τις 12 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα 18 Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε μια ανάκαμψη της αγοράς κυρίως στα εσπεριδοειδή, χάρη στις χριστουγεννιάτικες πωλήσεις, διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Φρούτων Λαχανικών και Χυμών, Incofruit Hellas. Όμως, οι εξαγωγείς εκτιμούν ότι αυτή η ανάκαμψη θα είναι βραχύβια, δεδομένων των προγραμμάτων που υπάρχουν ήδη και των προβλημάτων που δημιουργεί ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά προϊόντα ακόμη και στις γειτονικές μας βαλκανικές χώρες, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται και εισαγωγές στη χώρα μας. 

Η εξαγωγή μήλων συνεχίζεται με εκτίμηση του ρυθμού εξαγωγών τους μειωμένη  -6,9% (36.104 τ. έναντι 38.782 τ.). Όσον αφορά τα ακτινίδια, μέχρι τώρα οι εξαγωγές ανέρχονται σε 75.781 τόνους έναντι 77.880 τόνων πέρσι το αντίστοιχο διάστημα.  

Στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του Incofruit, επισημαίνεται ακόμη ότι παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις στη διέλευση εμπορευμάτων προς το Ην. Βασίλειο. Μάλιστα, μετά την 1/1/21 τόσο οι καθυστερήσεις στην διαδικασία εκτελωνισμού όσο και το κόστος τελωνισμού, δασμών εισαγωγής και μεταφοράς, θα επιβαρύνουν υπέρμετρα τα εξαγόμενα προς το Ην. Βασίλειο ελληνικά νωπά φρούτα και λαχανικά με κίνδυνο απώλειας του μεριδίου τους σε αυτή την αγορά.