Προσοχή στον περονόσπορο μετά τον τρύγο

Το μόλυσμα περονόσπορου σε έναν αμπελώνα προέρχεται κατά βάση από τον ίδιο τον αμπελώνα, ενώ για τις επιδημίες ευθύνονται κυρίως τα ωοσπόρια που ενδημούν σε κάθε αμπελώνα. Συνεπώς, οι επεμβάσεις καταπολέμησης θα πρέπει να στοχεύουν στον περιορισμό των αρχικών μολύνσεων.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, προτείνεται η διενέργεια φθινοπωρινών ψεκασμών μετά τον τρύγο, με στόχο τον περιορισμό σχηματισμού ωοσπορίων. Επίσης, στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου συστήνεται η συλλογή η καύση των προσβεβλημένων φύλλων, πριν αυτά πέσουν στο έδαφος.

Εάν πέσουν στο έδαφος, θα υπάρχουν ωοσπόρια (μόλυσμα) μέσα στον αμπελώνα για αρκετά χρόνια.