Προστατεύοντας την ανθοφορία ακρόδρυων και πυρηνόκαρπων

Απαραίτητη η προστασία των μελισσιών

Α υτή την εποχή, η ανθοφορία της αμυγδαλιάς, όπως και των άλλων ακρόδρυων καθώς και των πυρηνόκαρπων όπως της ροδακινιάς, της βερικοκιάς, της κερασιάς και της δαμασκηνιάς έχει ήδη ξεκινήσει.

Στην περίοδο αυτήν, το «ξεκίνημα» των δέντρων (στάδιο της ανθοφορίας) θεωρείται από τα βασικότερα για την τελική παραγωγή, μια και το άνθος απαιτεί για την καρπόδεσή του κατάλληλες καιρικές συνθήκες για επικονίαση – γονιμοποίηση, καθώς και απαραίτητες εφαρμογές φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, κυρίως μυκητοκτόνων.

Ο βροχερός καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθοφορίας αυξάνει τις μυκητολογικές προσβολές, κυρίως σε περιοχές που ενδημεί ή ασθένεια. Ειδικότερα, τόσο στα ακρόδρυα όσο και στα πυρηνόκαρπα, στο στάδιο της ανθοφορίας, εφαρμόζουμε πρόγραμμα ψεκασμών με δύο έως και τρεις εφαρμογές μυκητοκτόνων.

Αμυγδαλιά

Συγκεκριμένα στη καλλιέργεια της αμυγδαλιάς, στην ανθοφορία, μπορούν να εφαρμοστούν εγκεκριμένα μυκητοκτόνα σκευάσματα, όπως μυκητοκτόνα επαφής με προστατευτική δράση (μυκητοκτόνα με δραστική ουσία Captan, Iprodione ή Prochloraz), ή μυκητοκτόνα με προστατευτική και θεραπευτική δράση (συνήθως, είναι μίγματα δύο δραστικών ουσιών, λ.χ. Boscalid με Pyraclostrobin). Τα παραπάνω μυκητοκτόνα μπορούν να εφαρμοστούν στην έναρξη της ανθοφορίας (λευκό ή ροζ μπουμπούκι), στο 50%-70% της άνθησης, στην πλήρη άνθηση, καθώς και στην πτώση των πετάλων. Η εφαρμογή μυκητοκτόνων στην πτώση των πετάλων κρίνεται απαραίτητη όπου επικρατεί βροχερός καιρός.

Οι παραπάνω ψεκασμοί, εκτός της μονίλιας, δύναται να ελέγξουν την εξέλιξη ή την εκδήλωση και άλλων ασθενειών, όπως της φώμοψης και της βοτρυοσφαίριας.

Τρόποι προστασίας των μελισσών

Μην ξεχνάτε τις μέλισσες! Τις μέλισσες συνήθως τις μεταφέρουμε με τις κυψέλες τους στον οπωρώνα, για να επιτύχουμε καλύτερη επικονίαση των ανθέων, κάτι που είναι προαπαιτούμενο για τις περισσότερες ποικιλίες των πυρηνόκαρπων και των ακρόδρυων. Ακόμη και οι αυτογόνιμες ποικιλίες αμυγδαλιάς ή κερασιάς φαίνεται να επωφελούνται και να έχουμε καλύτερη γονιμοποίηση. Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με εντομοκτόνα σκευάσματα καθ΄όλη την περίοδο της πτήσης τους.

Όπου κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή (χρήση εντομοκτόνων), τα σκευασμάτα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται απογευματινές ώρες.

Βασική η παρακολούθηση των θερμοκρασιών

Ο ζεστός καιρός κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας θα επιταχύνει τη διάρκεια άνθησης, που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθεί το πρόγραμμα ψεκασμών. Ψυχρότερος ή ψυχρότερος και βροχερός καιρός μπορεί να έχει στην άνθιση αντίθετα αποτελέσματα. Σε περιοχές με θερμοκρασίες κάτω των 0 ºC, περιοχές όπου επικρατούν όψιμοι ανοιξιάτικοι παγετοί, τα άνθη, ακόμα και τα καρπίδια, μπορεί να καταστραφούν. Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε ότι τα άνθη τα οποία γονιμοποιηθήκανε και σχημάτισαν καρπίδια (έναρξη του καρπιδίου), είναι πιο ευαίσθητα στον παγετό. Ειδικότερα για τους ανοιξιάτικους παγετούς, μια συνήθης τακτική είναι να καίμε μπάλες με άχυρο ή παλαιά λάστιχα αυτοκινήτων στους οπωρώνες, για την προστασία του καρπιδίου. Πέραν της κλασικής αυτής μεθόδου, υπάρχουν σκευάσματα τα οποία ενισχύουν την αντοχή-άμυνα των φυτών στους παγετούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Θεσμοθετημένο Εργαστήριο «Δενδροκηπευτικών & Εδαφικών Πόρων, HORTLAB» του πρώην ΤΕΙ και νυν Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

 

 

γράφουν:
Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής, Καθηγητής Δενδροκομίας, Παν/μιο Θεσσαλίας, Γενικό Τμήμα Λάρισας Διευθυντής του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Δενδροκηπευτικών & Εδαφικών Πόρων, HORTLAB».
Δρ. Ιωάννης Βαγγέλας, Επ. Καθηγητής, Παν/μιο Θεσσαλίας, Γενικό Τμήμα Λάρισας.