Μεξικό: Προστατευόμενες ενδείξεις το ούζο, το τσίπουρο και η μαστίχα

Στην επικαιροποίηση της συμφωνίας τους για την αμοιβαία αναγνώριση και προστασία των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών προχώρησαν με την εκπνοή του Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό. Με αυτή την εξέλιξη, οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν ένα σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους, όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων.

Οι κατάλογοι που βρίσκονται επισυνημμένοι στη συμφωνία έχουν ενημερωθεί με την εισαγωγή νέων όρων και από τις δύο πλευρές. Σε αυτούς αναφέρονται 232 νέες περιπτώσεις αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη της ΕΕ που προστατεύονται στο Μεξικό και έξι νέα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη από το Μεξικό που προστατεύονται πλέον στην ΕΕ. Συνολικά, προστατεύονται αμοιβαίως σχεδόν 600 γεωγραφικές ενδείξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη λίστα περιλαμβάνονται και αρκετά ελληνικά εμβληματικά προϊόντα, όπως το τσίπουρο, το ούζο και η μαστίχα.

Το 2018, η ΕΕ εξήγαγε στο Μεξικό αγροτικά προϊόντα αξίας 1,5 δισ. ευρώ, ενώ εισήγαγε αντίστοιχο εμπόρευμα αξίας 1,3 δισ. ευρώ. Το Μεξικό καταλαμβάνει την 21η θέση μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της ΕΕ όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων, ενώ αποτελεί τον 26ο μεγαλύτερο εξαγωγικό εταίρο της ΕΕ στην ίδια κατηγορία προϊόντων.