Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ σε αγροτουριστικά καταλύματα που δεν θα φέρουν το ειδικό σήμα

Την υποχρέωση έως 31.12.2019 να φέρουν το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) θα έχουν πλέον όλα τα καταλύματα που διαφημίζουν ότι παρέχουν αγροτουριστικές υπηρεσίες.

Την υποχρέωση έως 31.12.2019 να φέρουν το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) θα έχουν πλέον όλα τα καταλύματα που διαφημίζουν ότι παρέχουν αγροτουριστικές υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ, θα επιβάλλονται πρόστιμα στους ιδιοκτήτες τα οποία θα ξεκινούν από τα 500 ευρώ και θα φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ.

Τα παραπάνω αναφέρει κοινή υπουργική απόφαση την οποία υπογράφουν οι υπουργοί Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον τονίζεται ότι το Ε.Σ.Α. χορηγείται εφάπαξ με τους όρους ότι:

α) καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες των επιμέρους εγκαταστάσεων

β) τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το Ειδικό Σήμα αναστέλλεται αυτοδίκαια.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ