Η Πορτογαλία σκοπεύει να τοποθετήσει ένα βελτιωμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο στο επίκεντρο του εξαμήνου της στο τιμόνι του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον επόμενο χρόνο, δίνοντας νέα ώθηση στην κοινωνική ατζέντα σε σύνοδο κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο τον Μάιο, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που έφτασε στα χέρια της EURACTIV. Η θητεία της Πορτογαλίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ξεκινήσει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, λαμβάνοντας τη σκυτάλη από τη Γερμανία, με περίοδο ισχύος το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Η πορτογαλική προεδρία θα επικεντρωθεί σε πέντε μεγάλους θεματικούς τομείς με την έναρξη του νέου έτους: την ανθεκτική, την κοινωνική, την πράσινη, την ψηφιακή και την παγκόσμια Ευρώπη.

Η κοινωνική ατζέντα θα βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων, ως ο κύριος πυλώνας της ευρωπαϊκής απάντησης στην πανδημία COVID-19. «Η προεδρία θα στοχεύσει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης και της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, προωθώντας μια Ένωση βασισμένη στις κοινές αξίες αλληλεγγύης, σύγκλισης και συνοχής», αναφέρεται στο έγγραφο που περιέχει τις βασικές προτεραιότητες της πορτογαλικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Πρέπει να τοποθετήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο στο επίκεντρο της ατζέντας της ΕΕ, καθώς η σημασία του υπογραμμίστηκε περαιτέρω από την πανδημία και τις τρομερές συνέπειές της για την επιβίωση των ανθρώπων», επισημαίνεται, επίσης, στο έγγραφο.

Αναλαμβάνοντας τα ηνία της ΕΕ, η χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου θέλει να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως οι έμφυλες ανισότητες, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και προωθώντας πολιτικές για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, δίνοντας ταυτόχρονα προσοχή στην προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων.

www.euractiv.com