Πρόταση για βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό

Πρόταση για την ανάπτυξη του Αμβρακικού, προϋπολογισμού 8,6 εκατ. στο πλαίσιο του προγράμματος Leader Αλιείας κατέθεσε το συνεργατικό σχήμα των Αναπτυξιακών Εταιρειών ΕΤΑΝΑΜ, ΗΠΕΙΡΟΣ και ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Η πρόταση εδράζεται στο πρόγραμμα για την προώθηση βιώσιμης οικονομίας σε παράκτιες, νησιώτικες και εσωτερικές περιοχές της χώρας για την προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών

 
Πηγή: ertnews.gr