Πρωταθλήτρια η Γερμανία στην ευζωία των ζώων

Στον πάτο ΗΠΑ-Ρωσία, πολύ χαμηλά και η Ολλανδία

Τις «λιγότερο σκληρές» κτηνοτροφικές πρακτικές επιστρατεύει η Γερμανία μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, σύμφωνα με λίστα του αυστραλέζικου ινστιτούτου για την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων, Voiceless. Πρόκειται για τον Κατάλογο Βάναυσης Μεταχείρισης των Ζώων (VACI), ο οποίος αξιολόγησε και κατέταξε τις πρακτικές των 50 χωρών με τη μεγαλύτερη κτηνοτροφική παραγωγή στον κόσμο, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% της παγκόσμιας κτηνοτροφικής παραγωγής.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από τρεις ειδικούς δείκτες, οι οποίοι αφορούν:

  • Tη σκληρότητα στην παραγωγή (αριθμός ζώων εκτροφής που σφάζονται ετησίως για τρόφιμα, μεταχείριση και προστασία),
  • την κατανάλωση (αναλογία φυτικών-ζωικών πρωτεϊνών στο εθνικό διαιτολόγιο, κατά κεφαλήν κατανάλωση εκτρεφόμενων ζώων),
  • την επιβολή κυρώσεων για τις σκληρές πρακτικές (νομικά και κανονιστικά πλαίσια κρατών για την προστασία των ζώων, κοινωνικές και πολιτισμικές συμπεριφορές απέναντι στα ζώα).

Την κορυφή της λίστας καταλαμβάνουν η Κένυα, η Ινδία και η Τανζανία, δηλαδή αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και της Ασίας με χαμηλά εισοδήματα, που βασίζονται σε λίγα ζωικά προϊόντα για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις κατανάλωσης πρωτεϊνών. Όσον αφορά τις πιο προηγμένες χώρες, πολύ ψηλά συναντάμε την Ελβετία και τη Γερμανία, στην 5η και 7η θέση αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η Λευκορωσία βρίσκεται με διαφορά στον πάτο του καταλόγου, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ, τη Βενεζουέλα και τη Ρωσία.

Απαραίτητη η ύπαρξη κτηνοτροφικών μονάδων συγκεκριμένων προδιαγραφών

Η οργάνωση αποδίδει την καλή επίδοση της Γερμανίας στο «γενικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των ζώων» που διαθέτει η χώρα, το οποίο είναι «ευρέως σύμφωνο με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές». Παρότι αφενός η γερμανική διατροφή περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ζωικών προϊόντων στην ΕΕ (58,8% σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 35,2%) και αφετέρου είναι μια σημαντική παραγωγός χώρα χοιρινού κρέατος, αντιπροσωπεύει μόνο ένα σχετικά μικρό μερίδιο της παραγωγής πουλερικών και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών που χαρακτηρίζονται ως χορτοφάγοι (8% έως 9%).

Μεταξύ των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ που αναφέρονται στον κατάλογο, η Αυστρία (8η), η Σουηδία (12η), η Ιταλία (13η) και η Ρουμανία (14η) καταλαμβάνουν επίσης υψηλές θέσεις, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (20ό), η Γαλλία, η Πολωνία και η Δανία (23ες), και αρκετά πιο κάτω η Ισπανία (34η). Η κατάταξη της Ολλανδίας (39η) είναι η χαμηλότερη σε επίπεδο ΕΕ, με την οργάνωση να επισημαίνει ότι εκεί σφαγιάζονται τα περισσότερα ζώα ανά κάτοικο παγκοσμίως (36 ζώα ανά άτομο ετησίως). Επιπλέον, η ολλανδική διατροφή έχει υψηλότερο ποσοστό ζωικών προϊόντων από οποιαδήποτε άλλη χώρα (65,7%) και «η ευρεία και εντατική βιομηχανική κτηνοτροφία είναι ευρέως διαδεδομένη, ιδιαίτερα στην παραγωγή χοίρων και πουλερικών».

Σε γενικές γραμμές, τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν αποσπάσει υψηλή βαθμολογία όσον αφορά τους νόμους για την καλή μεταχείριση των ζώων, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί απαγορεύουν τη χρήση μη διευθετημένων κλωβών και περιορίζουν το καθεστώς των στενών ατομικών θέσεων σταβλισμού.