Την ανάπτυξη της παραγωγής οσπρίων και της γεωργίας άνθρακα, τον διπλασιασμό των εκτάσεων βιολογικής γεωργίας έως το 2027 και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ γεωργίας και κτηνοτροφίας θέτει, μεταξύ άλλων, ως προτεραιότητες το εθνικό στρατηγικό σχέδιο της Γαλλίας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2021.

Ένα άλλο βασικό πεδίο εστίασης είναι η ενθάρρυνση διάφορων αγροοικολογικών πρακτικών μέσω των οικολογικών προγραμμάτων (eco-schemes), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τους αγρότες να υιοθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Όσον αφορά την πράσινη μετάβαση της γεωργίας, η Γαλλία θέλει να χρησιμοποιήσει τους πόρους της μελλοντικής ΚΑΠ για να υποστηρίξει τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και να ευνοήσει τη βιοποικιλότητα και τη δέσμευση άνθρακα.

Θέλει, επίσης, να διατηρήσει τους βοσκότοπους που έχουν τη μορφή μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων, οι οποίες σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των εδαφών και τη «ρύθμιση του κλίματος» μέσω της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα.

Ορισμένοι φορείς, όπως η Εθνική Ομοσπονδία Συνδικάτων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Γαλλίας (FNSEA), βρίσκουν το σχέδιο «αποδεκτό», ωστόσο κάποιοι άλλοι το θεωρούν «εθνική στρατηγική απογοήτευση».

Σύμφωνα με τον Loic Madeline, εθνικό γραμματέα για την ΚΑΠ της γαλλικής Εθνικής Ομοσπονδίας Βιολογικής Γεωργίας (FNAB), η στρατηγική χαρακτηρίζεται από «αγκυλώσεις», σε συνδυασμό με τη διατήρηση ενός κατεστημένου που έρχεται σε σύγκρουση με τις φιλοδοξίες για την αγροτική μετάβαση, όπως αυτές εκφράζονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Για πολλούς Γάλλους βιοκαλλιεργητές, το οικολογικό πρόγραμμα δεν είναι αρκετά φιλόδοξο και θα αλλοιωθεί από το σήμα Υψηλής Περιβαλλοντικής Αξίας (HVE), καθώς η βιολογική γεωργία και η επισήμανση HVE θα ανταμειφθούν εξίσου, παρά το γεγονός ότι η βιολογική γεωργία είναι πιο απαιτητική.

www.euractiv.com