Προθεσμία έως τις 20/12 για τους κακοπληρωτές των ΟΕΒ που βρίσκονται στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλιώς ποινή

Με απόφαση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί ότι όσοι παραγωγοί καταγράφηκαν στην ειδική εφαρμογή του Οργανισμού να μην έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους έναντι των ΟΕΒ και έχουν λάβει σχετική επιστολή, έχουν προθεσμία έως τις 20 Δεκεμβρίου 2021 να προσκομίσουν στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση ή Μονάδα του Οργανισμού, πρόσφατη βεβαίωση του καταγγέλλοντος ΟΕΒ, μέσω της οποίας πιστοποιείται ότι ο ελεγχόμενος ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του και συμμορφώνεται με τον κανονισμό λειτουργίας του ΟΕΒ. 

Οι ΟΕΒ θα έχουν πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή, ώστε να καταχωρούν ετησίως τα στοιχεία έως 20 μελών τους, κατά προτεραιότητα αυτών με τις μεγαλύτερες οφειλές, προκειμένου να ελεγχθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και να τους επιβληθούν κυρώσεις Πολλαπλής Συμμόρφωσης για μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση.

Επίσης, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου δύναται η δυνατότητα στον ελεγχόμενο γεωργό να υποβάλει ένσταση κατά της αναφοράς περί μη συμμόρφωσης από τον ΟΕΒ. «Σε περίπτωση που οι καταγγελλόμενοι γεωργοί δεν προσκομίσουν ουδεμία βεβαίωση ή υποβάλουν ένσταση η οποία δεν γίνεται αποδεκτή, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία καταχώρηση.

Το αρχικό ποσοστό μείωσης για τη μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση, ορίζεται σε 3%».

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει η τροποποιητική απόφαση